Zdroje
S Európou je zábava

Veríme, že výber týchto online zdrojov pomôže študentom spoznať Európu a porozumieť jej. Väčšinu z týchto zdrojov pripravili zástupcovia Európskej komisie v členských štátoch.

EuropaGo

EuropaGo je súbor online hier, ich hraním sa dozviete viac o Európe. Tento súbor hier je k dispozícii v nasledujúcich jazykoch:

Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Suomi | Français | Italiano | Nederlands | Svenska.

Euro Kids' Corner

Zahrajte sa a objavte dobrodružstvo, čaká vás potápanie sa za skrytým pokladom a riešenie rébusov, pomocou ktorých si overíte svoje vedomosti. Tieto hry sú k dispozícii v jazykoch:

български | Ceština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel| Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba| Latviesu valoda| Malti |Nederlands | Polski |Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Svenska.

Europe mon foyer

Tento učebný materiál je určený pre žiakov vo veku 10 až 14 rokov. Bol upravený zastupiteľstvom EK v Belgicku a prinášame ho v holandskom a francúzskom jazyku. Kontakt: Mr. Willy Helin. Viac

Europe sous la loup (Európa pod lupou)

Táto publikácia je venovaná študentom stredných škôl. Jej prvá časť je zameraná na históriu európskej integrácie, druhá časť predstavuje úlohu rôznych inštitúcií EÚ, tretia časť sa dotýka vnútornej a zahraničnej politiky EÚ a v štvrtej časti sa nachádza Europaquiz, v ktorom si študenti môžu overiť svoje vedomosti. Táto publikácia bola vydaná v holandskom a francúzskom jazyku. Kontakt: Mr. Willy Helin. Viac

Das Europa-Spiel – Europa im Grossen und Kleinen, in Geschichte und Träumen (Hra o Európe – Európa veľká a malá, v príbehoch a snoch)

Tento materiál prostredníctvom hier, kvízov a krátkych textov s ilustráciami zobrazuje Európu. Prvá kapitola je venovaná geografii, druhá histórii, tretia kapitola sa zameriava na ústavu EÚ, štvrtá na obyvateľstvo Európy. Na 48 stranách sú rozpracované ďalšie témy ako napríklad jazyky, rôzne kultúrne symboly, Euro a cezhraničná spolupráca. Centrá Europe Direct v Rakúsku vydali tento materiál v nemeckom jazyku , táto kniha bola upravená podľa regionálnych pomerov a objavila sa v rôznych regionálnych variáciách. Stala sa úspešnou pomôckou a neskôr bola preložená do ďalších jazykov (napr. maďarského jazyka). Kontakt: Mr. Richard Kuehnel. Viac

Cestovný pas do Európskej únie

Táto replika cestovného pasu pre 10 až 12-ročných školákov obsahuje informácie pre každý členský štát, okrem toho aj nálepky pamätihodností, mincí a vlajok, mapy, ilustrácie a otázky pre interaktívne vzdelávanie sa a hranie. Túto brožúru vydalo zastupiteľstvo EK v Londýne. Na tomto mieste je k dispozícii v nízkom rozlíšení. Kontakt: Mrs. Fiona Harris. Viac

S jazykmi sa dostaneš ďalej

Táto brožúra obsahuje ukážky jazykov, ktorými sa hovorí v Europe. Jej zámerom je ukázať, nakoľko môže byť výučba jazykov zábavnou. Túto brožúru vydalo zastupiteľstvo EK v Londýne. Kontakt: Mrs. Fiona Harris. Viac

Europäische Werte (Európske hodnoty)

Tento krátky videozáznam vyrobila aktion europa v Nemecku. Táto detská hra sa dotýka nielen ľudských práv a slobôd v EÚ. Bola odvysielaná vo viac než 200 kinách v celom Nemecku. Tento spot sa nachádza na EUtube. Kontakt: Dina Behnke. Viac

Mathias a Amadou

Túto slávnu interaktívnu online hru vytvorilo Generálne riaditeľstvo pre rozvoj, je určená všetkým vekovým kategóriám a venuje sa rozvojovej pomoci EÚ. Tu si môžete stiahnuť jej logo. Kontakt: Jolanta Zubrickaite (GR pre rozvoj). Ďalšie didaktické publikácie s pedagogickým materiálom vo všetkých jazykoch EÚ, ktoré pripravilo GR pre rozvoj pre školy sú k dispozícii na tomto mieste. Viac