Zdroje
Odkazy na externé webové stránky

Na tejto stránke vás chceme upozorniť na odkazy na externé webové stránky, ktoré zverejňujú užitočné informácie v rôznych formátoch, napríklad ako texty, zvuk a video. Tieto informácie môžu poslúžiť ako doplnkový materiál k vyučovacím hodinám zameraným na Európu.

Európa je viac než si myslíte

Tento novcý súbor vyučovacích materiálov uverejnila Rada Európy (http://www.coe.int). Je určený pre študentov vo veku od 12 rokov, tento súbor materiálov je venovaný širokej škále tém zameraných na kľúčové oblasti ako je demokracia, sociálna súdržnosť, ľudské práva a kultúrna rozmanitosť. Tieto témy sú prezentované na samostatných hárkoch pre učiteľov a študentov a sú doplnené o životopisy a citáty slávnych európskych osobností stelesňujúcich základné európske hodnoty.

Všetky zložky a plagát "Európa je viac než si myslíte" si môžete stiahnuť z webovej stránky Rady Európy. Tento súbor materiálov je k dispozícii v angličtine a francúzštine.

Ak máte záujem o papierové výtlačky týchto zložiek, zašlite email Barbare Orkwiszewskej na adresu: barbara.orkwiszewska@coe.int

Kvízy, ktoré pripravilo české predsedníctvo Rady EÚ

České predsedníctvo Rady EÚ zverejnilo na svojej webovej stránke súbor hier, ktoré majú podnietiť online návštevníkov, aby si overili a zlepšili svoje vedomosti o EÚ. Tieto hry sú k dispozícii v češtine, angličtine a francúzštine.

Precestujte vesmír Veľkej Európy

Tento ilustrovaný album vydáva Rada Európy a je určený deťom vo veku sedem až desať rokov. Cieľom tohto albumu je pomôcť deťom objaviť a prebádať rôzne galaxie demokracie, ľudských práv a práv detí, trvalo udržateľného rozvoja a kultúrnej rozmanitosti. Môžete si objednať vydanie albumu v pevnej väzbe (vytlačené na papieri), stačí poslať email Barbare Orkwiszewskej (barbara.orkwiszewska@coe.int).

Tento album je k dispozícii aj ako elektronický súbor (PDF, 3,5 MB) v týchto jazykoch:

Od predkov k Únii

Kreslený film „Od našich predkov k Únii“, ktorého autorom je Pavel Koutský, je určený nielen deťom. Autor zábavným spôsobom približuje českú históriu až po české predsedníctvo v Rade Európskej únie v roku 2009. Pozrite si tento kreslený film.

09/07/2009 od: Petru Dumitru