Zdroje
V tejto sekcii sa nachádza výber zdrojov edukačných materiálov, vďaka ktorým učitelia môžu pripraviť a zorganizovať vyučovacie hodiny venované Európskemu roku kreativity a inovácie.
S Európou je zábava
Veríme, že výber týchto online zdrojov pomôže študentom spoznať Európu a porozumieť jej. Väčšinu z týchto zdrojov pripravili zástupcovia Európskej komisie v členských štátoch. Viac si prečítajte
Odkazy na externé webové stránky
Na tejto stránke vás chceme upozorniť na odkazy na externé webové stránky, ktoré zverejňujú užitočné informácie v rôznych formátoch, napríklad ako texty, zvuk a video. Tieto informácie môžu poslúžiť ako doplnkový materiál k vyučovacím hodinám zameraným na Európu. Viac si prečítajte