Novinky
VÁŠ SVET, VAŠE PODNIKANIE: Podnecujme mladých podnikateľov, aby vybudovali lepší zajtrajšok

VÁŠ SVET, VAŠE PODNIKANIE je hlavnou európskou iniciatívou s cieľom vniesť sociálne a environmentálne témy do vyučovania o podnikaní v školách. Toto partnerstvo založené na spolupráci medzi Európskou komisiou a Junior Achievement-Young Enterprise má za cieľ podnietiť študentov vo veku 16-19 rokov, aby sa stali takými podnikateľmi, akých naša spoločnosť stále viac potrebuje: kreatívnymi, dynamickými, zanietenými o prospech spoločnosti a životného prostredia.

Táto iniciatíva chce svojou témou o zodpovednom podnikaní osloviť študentov a učiteľov z celej Európy. Venuje sa cieľom európskej politiky v oblasti sociálnej zodpovednosti obchodných spoločností a vzdelávaniu o podnikaní. Obsahuje dve videá a príručku pre učiteľa, v ktorej sú vysvetlené ďalšie aktivity počas vyučovania aj mimo neho. Tieto materiály budú k dispozícii v 24 rôznych jazykových verziách a budú rozposlané do tisícok škôl v celej Európe.

Váš svet, vaše podnikanie si dáva taktiež za cieľ prekročiť hranice triedy: študentov zapojených do tejto iniciatívy budeme podporovať k tomu, aby svoje nápady zaslali do JA-YE Europe a HP ‘Responsible Business Competition’, ktorá podporuje mladých podnikateľov, ktorí potrebujú naštartovať svoje podnikanie.