Novinky
Vyjadrite svoj názor, vraví Margot Wallströmová študentom

Komisárka Margot Wallströmová vyzývala mladých Európanov, aby vyjadrili svoj názor a takto prispeli k demokracii a svojej budúcnosti. Podpredsedníčka Komisie a komisárka pre medziinštitucionálne vzťahy a komunikačnú stratégiu sa
13. mája 2009 zúčastnila online debaty Európskej jari.

Táto debata sa dotýkala širokej škály tém od zodpovednosti mladej generácie až po zostavenie budúceho politického programu, ich právomoci tvarovať politiku a vyvíjať tlak na politikov, nastávajúce európske voľby a ako si Európa môže nájsť cestu k svojim obyvateľom.
Podpredsedníčka Wallströmová počas debaty s mladými Európanmi

Na otázku o komunikačnej politike Komisie pani Wallströmová odpovedala: „Veľa sme toho dosiahli. Zmodernizovali sme komunikáciu Komisie, zaviedli sme EUTube s doposiaľ 14 miliónmi reakcií, konzultácie pre občanov a decentralizovali sme komunikačné snahy.“ Taktiež zdôraznila, že komunikácia je „spoločnou zodpovednosťou členských štátov a politických strán."

Čo sa týka priblíženia inštitúcií EÚ k jej občanom, komisárka Wallströmová poukázala na úspech iniciatívy Naspäť do školy, kde „sa politici a štátni úradníci vracali do svojich starých škôl, aby porozprávali študentom o EÚ a aby ich počúvali.“

Táto debata bola ôsmou v poradí, ktorej hosťom bola komisárka Wallströmová v sídle Európskej školskej siete. Predošlé debaty boli venované takým témam ako environmentálne vzdelávanie a komunikačná politika EÚ. Do tejto debaty sa zapojilo 12 škôl zo siedmych krajín – Maďarska, Talianska, Lotyšska, Litvy, Rumunska, Slovinska a Švédska. János Blasszauer, koordinujúci učiteľ z maďarskej školy nám povedal, že pre jeho študentov bola táto debata „veľmi poučná a boli nadšení z toho, že môžu komunikovať s podpredsedníčkou Wallströmovou.“

Súvisiace informácie

Fotogaléria

Prepis četu

08/06/2009 od: Petru Dumitru