Novinky
Lech Wałęsa očaril poslucháčov v škole v Poľsku

Bývalý poľský prezident Lech Wałęsa sa 17. apríla v tomto roku rozprával so študentmi navštevujúcimi IV Liceum Ogólnokształcące v meste Torun, Poľsko. Rozprávali sa o Poľsku a Európe a európskych voľbách, ktoré sú prejavom demokracie.

Pán Wałęsa počas svojej návštevy

Wałęsa podnietil študentov k tomu, aby mu kládli svoje otázky a následná debata sa dotýkala témy kultúrna identita, mladí ľudia a vlastenectvo, očakávania mládeže od budúcnosti, história predošlých 20 rokov a kreativita a inovácia ako kľúč k pokroku ľudstva.

Malgorzata Białek, riaditeľka školy, vraví, že študenti sa zaujímali najmä o tému voľby, prečo je také dôležité voliť a dopad našej politickej voľby ako občanov Európy. „Mnoho otázok začínalo slovom „prečo“,“ vraví pani Bialek, „ale pán Wałęsa si s nimi hravo poradil. Nielen na študentov, ale aj na učiteľov zapôsobil bezprostredný kontakt pána Wałęsu s mladými ľuďmi.“

Dorota Suchacz, naša kontaktná učiteľka v Poľsku vraví, že príčinou obľúbenosti pána Wałęsu u mladých ľudí je to, že dokáže porozumieť a hovoriť ich jazykom. V závere stretnutia bola pánovi Wałęsovi udelená školská medaila 'Primus inter Pares'.

Wałęsa je politik a bývalý odborársky aktivista a aktivista bojujúci za ľudské práva. Je symbolom solidarity, prvého odborárskeho hnutia, ktoré sa osamostatnilo od sovietskeho bloku. V roku 1983 mu bola udelená Nobelová cena a v rokoch 1990 – 1995 bol prezidentom Poľska.

Súvisiace informácie

20/05/2009 od: Petru Dumitru