Novinky
Európska jar v národnom parlamente v Slovinsku

Býva tradíciou, že súčasťou kampane Európska jar v Slovinsku je okrem iných podujatí aj národné stretnutie študentov a učiteľov v národnom parlamente. Tohto roku účastníkov tohto podujatia privítal Dr. Janez Potočnik, európsky komisár pre vedu a výskum, ktorý sa im prihovoril prostredníctvom video-odkazu.

Toto podujatie sa uskutočnilo 15. mája 2009 a študentom ponúklo príležitosť venovať sa téme kreativita a inovácia, zapojiť sa do diskusie a naživo debatovať s deviatimi európskymi ambasádormi, dvomi europoslancami, predsedom úradu Európskej komisie v Slovinsku, zástupcom ministerstva školstva ako aj s tromi členmi Úradu pre európske záležitosti.
Účastníci podujatia

„V druhej polovici stretnutia študenti pracovali v skupinách,“ povedala nám Magdalena Bobek, jedna z koordinátorov podujatia. „Nakoniec jeden študent z každej skupiny predniesol krátke zhrnutie o výsledku práce v jeho/jej skupine. Po stretnutí si všetci prítomní mohli pozrieť výstavu víťazných prác z národnej súťaže v odbore informatika a robotika. Študenti mali nesmiernu radosť z toho, že mali príležitosť bok po boku pracovať s európskymi tvorcami rozhodnutí a vyjadrili svoju túžbu znova sa zapojiť do podobného podujatia na budúci rok.“

Dr. Janez Potočnik, európsky komisár pre vedu a výskum, povzbudil študentov v tom, aby si správne vybrali svoje budúce povolanie a prežili úspešný život.

Prečítajte si viac informácií (v slovinčine)

10/06/2009 od: Petru Dumitru