Novinky
Prezident Pöttering: Mladšia generácia by mala na európskom kontinente zaručiť mier

15. apríla 2009 sa pán Pöttering, predseda Európskeho parlamentu, zúčastnil „virtuálneho stretnutia“ cez internet, ktoré sa uskutočnilo na webovej stránke Európskej jari. Tohto stretnutia sa zúčastnilo približne 300 študentov a učiteľov z desiatich krajín.

Účastníci tohto stretnutia mali príležitosť vymeniť si svoje názory a debatovať o nastávajúcich európskych voľbách. Pred samotným online stretnutím s prezidentom Pötteringom sa účastníci debaty pripravili, pracovali so súborom online zdrojov, ktoré im pomohli zopakovať si svoje vedomosti z občianskej náuky, informácie o Európskom parlamente a občianskych právach a povinnostiach.

Prezident Pöttering číta otázky na monitore svojho počítača počas online debaty.

Pri odpovedi na otázku, čo Európa očakáva od svojich mladých občanov, prezident Pöttering povedal, že 21. storočie je storočím mladšej generácie a že „táto generácia má šťastie, že nikdy nezažila vojnu medzi ľuďmi v Európe. Je výzvou pre mladých ľudí urobiť všetko pre to, aby mohli zaručiť, že mier nevymizne z európskeho kontinentu.“

Hosť debaty taktiež spomenul niekoľko základných atribútov dobrého poslanca Európskeho parlamentu. Tieto atribúty umožnia europoslancovi efektívne pracovať a v Európskom parlamente, ktoré predstavuje fórum pre zástupcov z 27 členských štátov, ktorí majú odlišné kultúrne zázemie a postoj k politike, konať v mene voličov:

Mojou radou je podporovať kandidáta alebo stranícky zoznam kandidátov, ktorí sú oddaní myšlienke európskeho zjednotenia na základe našich hodnôt. Naše hodnoty sú: dôstojnosť človeka, ľudské práva, mier, demokracia, právny poriadok a naše princípy solidarity a družnosti. Kandidáti, ktorí uznávajú takéto hodnoty a princípy si zaslúžia našu podporu.

Prezident Pöttering poďakoval účastníkom debaty z desiatich krajín – Rakúska, Belgicka, Bulharska, Grécka, Talianska, Lotyšska, Poľska, Portugalska, Rumunska a Španielska a zablahoželal im ku kvalite diskusie. Taktiež spomenul, že záujem účastníkov o najnovšie dianie v EÚ je dôkazom toho, že mladšia generácia dokáže vyjadriť svoj názor a ovplyvniť svoju budúcnosť a zlepšiť svoj život.

Súvisiace informácie

Fotogaléria
Prepis četu

11/05/2009 od: Petru Dumitru