Novinky
Europoslanec Miguel Portas naspäť v škole

Hlavným cieľom Európskej únie je komunikácia medzi kultúrami, povedal 28. apríla portugalský europoslanec Miguel Portas počas stretnutia so študentmi z Escola EB 2,3 Manuel de Figueiredo v meste Torres Novas, Portugalsko.

Počas svojej návštevy u portugalských študentov deviateho ročníka, pán Portas rozprával o aktuálnych témach akými sú napríklad európska identita, multikultúrnosť a viacjazyčnosť a ako tieto elementy dodávajú zmysel európskemu mottu “zjednotenosť v rozmanitosti“. Zdôraznil dôležitosť kultúrnej rozmanitosti v kontexte komplexného a dynamického európskeho občianstva a určil rôzne spôsoby, ktorými náboženstvá, etniká a jazyky prispievajú k jedinečnej identite v celej Európe.

Interkultúrna komunikácia znamená podeliť sa a vyrovnať sa s odlišnosťami, stať sa tolerantnejšími a kultúrne bohatšími. „Spoznávaním iných,“ povedal pán Portas, „lepšie pochopíme samých seba a podporovanie vzájomného porozumenia je úplne prvým cieľom Európskej únie“.

Europoslanec Portas taktiež porozprával študentom o svojich zážitkoch, ktoré získal ako europoslanec a o jeho každodenných aktivitách v Európskom parlamente. Táto návšteva bola súčasťou kampane „Naspäť do školy“, ktorej zámerom je iniciovať stretnutia medzi špeciálnymi hosťami a študentmi škôl a určite bola zaujímavou príležitosťou dozvedieť sa viac o aktuálnych úlohách Európy.

20/05/2009 od: Alessandra D’Angelo