Novinky
Marco Pezzani na návšteve svojej starej školy v Parme, Taliansko

Pre Marca Pezzaniho, ktorý pracuje v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV) v Bruseli to bol návrat do školy. 11. mája 2009 pán Pezzani navštívil Liceo Marconi v Parme, čo bolo súčasťou Európskej jari.

Prešlo 15 rokov odkedy pán Pezzani skončil školu a desať rokov od jeho ukončenia štúdia na Univerzite v Bologni v odbore Európska integrácia a medzinárodné vzťahy. Potom sa špecializoval na Právo a Ekonomiku EÚ na Sorbone v Paríži. Pán Pezzani sa sám považuje za „Európana“ a k študentom sa prihovoril v angličtine a francúzštine, pričom zdôraznil aké veľmi dôležité je učiť sa cudzie jazyky.

Marco Pezzani so skupinou učiteľov a študentov z Liceo Marconi, v Parme, Taliansko

“Študenti sa nesmierne zaujímali o európske záležitosti,“ povedal pán Pezzani. „Parma je ústredím Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), čím sa dá určitým spôsobom vysvetliť ich zvedavosť.“ Taktiež im rozprával o histórii Európskej únie a jej inštitúciách a kládol dôraz na medzinárodné výmenné programy pre študentov škôl a vysokoškolákov. Pán Pezzani osobne bol študentom zapojeným do programu Erazmus a v rámci programu Leonardo strávil jeden akademický rok ako praktikant na Univerzite v Sussexe, Spojené kráľovstvo. Vysvetlil úlohu EHSV ako hlasu organizovanej občianskej spoločnosti a jeho postavenie v európskom politickom procese.

Na požiadanie študentov sa pán Pezzani 25. mája vráti na návštevu tejto školy a bude sa venovať takým témam ako príležitosti pre mladých ľudí, študijné a profesijné programy a dôsledky žitia v inej krajine EÚ. „V neposlednom rade,“ dodáva pán Pezzani na záver, „aj tak musím skontrolovať počet bodov, ktoré získali v interaktívnom kvíze o EÚ, ktorý som im dal!“

Súvisiace informácie

Webová stránka: Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV)