Novinky
Naspäť do školy v Nemecku: Annette Orth na návšteve na Gymnáziu v Römerkastell

9. marca 2009, Annette Orth, vedúca pracovníčka EÚ pracujúca pre Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) v Bruseli, navštívila Gymnázium v Römerkastell, Heidenmauer, v Bad Kreuznach, Nemecko. Táto návšteva sa uskutočnila v rámci programu Naspäť do školy, ktorý je súčasťou kampane Európska jar 2009.

Annette Orth a skupina študentov s ich učiteľom

Táto návšteva bola príležitosťou porozprávať sa so študentmi o kultúrnej rozmanitosti, voľnom pohybe tovaru a obyvateľov a spoločnej mene a taktiež aj o úlohe európskych inštitúcií a o tom, ako prebieha rozhodovací proces v Bruseli.

Annette taktiež predstavila EHSV, ktorý je poradným orgánom, ktorý zástupcom sociálno-zamestnaneckých záujmových skupín v Európe a iným poskytuje platformu na vyjadrenie svojich názorov na záležitosti EÚ. Postoje EHSV sú zasielané na väčšie inštitúcie, akými sú Rada, Komisia a Európsky parlament. Práve preto zohráva kľúčovú úlohu v rozhodovacom procese únie. Inými slovami, EHSV spája Európu a organizovanú občiansku spoločnosť.

Hosť tejto návštevy je bývalou študentkou Gymnázia v Römerkastell a bolo jej potešením podeliť sa o to, ako sa stala vedúcou pracovníčkou EÚ a aké kroky k tomu podnikla. Práca s európskymi kolegami z 27 krajín a komunikácia s nimi v druhom a dokonca treťom jazyku je pre ňu odmenou.

Annette sa vyjadrila, že „v kontexte blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu by som aj ja chcela osloviť starších študentov, aby išli a hlasovali a takto využili svoje demokratické právo zvoliť budúcnosť Európy“.

V Nemecku sa návštevy škôl, do ktorých sa zapájajú zamestnanci EÚ uskutočňujú už po tretí rok. Toto každoročné podujatie nazvané „EÚ-Projektové dni v nemeckých školách“ vzniklo na základe iniciatívy kancelárky Angely Merkelovej počas predsedníctva Nemecka v roku 2007.

V tomto roku sa očakáva, že asi 140 škôl privíta hostí z EÚ a pozve ich na debaty so študentmi, počas ktorých budú môcť odpovedať na ich otázky zamerané na podobné témy a udalosti: európske voľby, interkultúrny dialóg, Európsky rok kreativity a inovácie a iné. Niektoré z týchto návštev podporujú zástupcovia Európskej komisie v Nemecku.

Bližšie informácie

Fotoreportáž: Annette Orth na návšteve na Gymnáziu v Römerkastell

Súvisiaci článok o tejto návšteve, ktorý zverejnil Allgemeine Zeitung (k dispozícii v nemčine)

Webová stránka EHSV

07/04/2009 od: Petru Dumitru