Novinky
Komisár Leonard Orban na návšteve v Goetheho nemeckej strednej škole v Bukurešti, Rumunsko

Dňa 13. marca 2009 Leonard Orban, komisár EÚ pre viacjazyčnosť, ako súčasť programu „Naspäť do školy“ navštívil Goetheho nemeckú strednú školu v Bukurešti.

Program „Naspäť do školy“ je súčasťou kampane Európska jar 2009 a dáva si za cieľ priblížiť Európu k jej občanom prostredníctvom stretnutí verejných osobností so študentmi a učiteľmi v školách.
Komisár Orban počas rozhovoru so študentmi a učiteľmi

Goetheho nemeckú strednú školu v Bukurešti preslávili jej vzdelávacie príležitosti. Po dvanástich rokoch školskej dochádzky študenti plynulo rozprávajú rumunsky a nemecky a taktiež veľmi dobre hovoria anglicky a francúzsky.

Táto stredná škola je „európskou školou“, čo je v Rumunsku výnimočný titul udelený všetkým školám v Rumunsku, ktoré spĺňajú množstvo kritérií a sú prínosom v oblasti spolupráce medzi európskymi školami. S cieľom vniesť európsku dimenziu do vzdelávania, vedenie školy zaviedlo vyučovanie o Európe do vzdelávacieho programu ako voliteľný predmet, ktorý medzi študentmi vzbudil veľký záujem.

To je len zopár dôvodov, kvôli ktorým sa komisár Orban a jeho tím rozhodli navštíviť Goetheho nemeckú strednú školu v Bukurešti. Súčasťou programu návštevy bolo aj stretnutie s vedením školy, ktoré predstavilo školu a jej vzdelávací projekt ako aj niekoľko najvýznamnejších úspechov školy. V druhej časti návštevy pozvali hosťa, aby sa zúčastnil debaty, ktorú moderovali Daniela Colca, Theodor Ricmann a Stefan Wiedenhofer, učitelia tejto školy.

Počas debaty komisár Orban poukázal na to, že:

„Európska únia je založená na princípe kultúrnej a jazykovej rozmanitosti. Učenie sa cudzích jazykov je nesmierne dôležité nielen pre budovanie mostov medzi ľuďmi a národmi, ale aj pre vybudovanie ekonomiky založenej na vedomostiach. Práve preto v roku 2002 počas zasadnutia Európskej rady v Barcelone si členské štáty EÚ stanovili ambiciózny cieľ zaručiť deťom možnosť študovať v škole aspoň dva cudzie jazyky. Program celoživotného vzdelávania je jedným z prostriedkov, ktoré Európska komisia využíva na podporu vyučovania cudzích jazykov a ja vás chcem osloviť, aby ste to využili.“

Riaditeľka Ileana Burloiu poďakovala európskemu komisárovi za jeho návštevu a príležitosť bezprostredne sa s ním porozprávať a v závere dodala, že „takáto návšteva významne prispela k zvýšeniu záujmu mladých ľudí o témy súvisiace s EÚ a takto ich podnietila k tomu, aby vyjadrili svoju demokratickú voľbu tým, že sa zúčastnia na nastávajúcich európskych voľbách, ktoré budú od 4. do 7. júna 2009 prebiehať vo všetkých členských štátoch“.

Bližšie informácie

Fotogaléria: Komisár Leonard Orban na návšteve v Goetheho nemeckej strednej škole v Bukurešti, Rumunsko
Webová stránka komisára Orbana


07/04/2009 od: Petru Dumitru