Novinky
Európske voľby: aj MTV ponúka platformu, na ktorej sa mládež môže hlásiť o slovo

Európska komisia a MTV Networks International dnes oznámili iniciatívu prebiehajúcu v rámci celej EÚ s názvom „Európa, počuješ ma?“, ktorej cieľom je podporiť mladých ľudí, aby vyjadrili svoj názor tým, že sa v júni zúčastnia na voľbách do Európskeho parlamentu.

Margot Wallströmová, podpredsedníčka Európskej komisie, uviedla: „Mladí ľudia sú budúcnosťou Európskej únie.  Potrebujeme ich myšlienky a ich aktívnu účasť.  Musia vedieť, že ich hlas je dôležitý a že je potrebné, aby sa zapojili do diskusie a zúčastnili sa na voľbách do Európskeho parlamentu.“

„Rozhodli sme sa využiť našu stanicu na podporu európskych projektov, bez ktorých by sme nemohli zvládnuť súčasné veľké výzvy,“ povedal Antonio Campo dall’Orto, výkonný podpredseda Music Brands v MTV Networks International.   „Veríme, že je vhodné poskytnúť mladým ľuďom možnosť konať a zapojiť ich do budovania budúcnosti. To je pre nás prioritným cieľom a Európa v tom môže a mala by zohrávať rozhodujúcu a pozitívnu úlohu.“

V posledných európskych voľbách bola účasť mladých občanov od 18 do 24 rokov nízka, predstavovala asi 40 percent.  „Európa, počuješ ma?“ ponúkne mladým ľuďom platformu, na ktorej budú môcť vysloviť svoj názor, povedať Európskej únii niečo o sebe, a vyjadriť pred Bruselom svoje obavy, sny, nespokojnosť a ideály. Kampaň vyvrcholí 30. apríla, keď sa mladí ľudia zhromaždia v Berlíne, Miláne, Prahe a v iných mestách, aby zvolali „Európa, počuješ ma?“. Mladí ľudia budú potom podporení v tom, aby účasťou na júnových voľbách do Európskeho parlamentu vyjadrili svoj politický názor.

Čo znamená Európa v ich každodennom živote? Aké sú ich hlavné želania do budúcnosti a čo očakávajú od Európskej únie?

6. apríla sa začala televízna kampaň, v rámci ktorej sa mladí ľudia v celej Európskej únii podporia v tom, aby spoločne vyjadrili svoje pocity, názory a obavy a aby povedali, čo si myslia o EÚ. V troch televíznych spotoch, ktoré sa vysielajú v celej Európe na kanáloch MTV, vidieť mladých ľudí, ako v Londýne, Paríži a Ríme vešajú reproduktory, čím chcú podporiť mladých ľudí v celej Európskej únii, aby sa hlásili o slovo, aby bolo počuť ich hlas a aby sa 30. apríla o 15.30 pripojili k zvukovej vlne „Počuješ ma?, ktorá zaznie v celej EÚ.“

Počas kampane budú mať mladí ľudia príležitosť vyjadriť svoje želania, potreby a myšlienky na internetovej stránke kampane http://www.caneuhearme.eu/eu/ Tí, ktorí sa na akcii nemôžu zúčastniť osobne, tak môžu urobiť online zaslaním správy alebo videa.  Mladí ľudia budú okrem toho vyzvaní, aby sa pripojili k zvukovej vlne z akéhokoľvek miesta, na ktorom sa v tom čase budú nachádzať.
 
Kontaktné osoby:

Európska komisia:
Joe Hennon: +32 22953593 Joseph.Hennon@ec.europa.eu
Irena Novakova: +32 22999608 Irena.novakova@ec.europa.eu

MTV Networks International:
Simona Caputi: +39 02762117258 - +39 3358167167 –
caputi.simona@mtvne.com
Claudia Loda: +39 02762117218 -+39 3346099962  - loda.claudia@mtvne.com

Audiovizuálne a grafické materiály vrátane internetových a televíznych spotov je možné stiahnuť na adrese: http://85.255.198.139/mostra/mtv/

28/04/2009 od: European Commission