Novinky
Pošlite odkaz Európe

„Pošlite odkaz Európe“ je súťaž, ktorú organizuje česká kancelária Európskej jari, Eurocentrum Praha a Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Českej republike. České predsedníctvo EÚ bolo inšpiráciou, ktorá viedla k vzniku tejto hry a jej cena je jasným príkladom toho, ako Európska jar môže prispieť k tomu, aby si tvorcovia rozhodnutí vypočuli názor mladých ľudí.

Hra „Pošlite odkaz Európe“ je určená pre študentov vo veku 15 – 18 rokov zo všetkých českých stredných škôl, študentom dáva príležitosť zamýšľať sa a debatovať o svojich problémoch vo svojom miestnom a národnom kontexte. Po skončení diskusie študenti pripravia odkaz pre verejných činiteľov a politikov. Svoje myšlienky môžu vyjadriť prostredníctvom správy v zvukovej alebo vizuálnej podobe (videozáznam), prípadne prostredníctvom powerpointových prezentácií.

V druhej etape súťaže verejní činitelia a politici zavítajú do škôl, kde debatujú o odkazoch študentov. Na základe rozhodnutia budú víťazi prvého, druhého a tretieho miesta odmenení cenou, ktorou je návšteva Štrasburgu, Bruselu a senátu v Prahe.


Kontaktná osoba:
Pavla Šabatková

27/02/2009 od: Alessandra D’Angelo