Novinky
Predseda Sepi: Kreativita a trvalá udržateľnosť patria k sebe

Takto znel odkaz od Maria Sepiho, predsedu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), ktorý zaznel
8. júna 2009 počas online debaty na tejto webovej stránke.

Táto debata, ktorá prebiehala vo francúzštine a taliančine, bola venovaná „horúcej“ téme: hospodárska kríza a riešenia ako sa z nej dostať pomocou inovácie. Pán Sepi v mene EHSV, ktorý poskytuje európskym zamestnaneckým záujmovým skupinám a iným formálnu platformu na vyjadrenie svojich postojov k záležitostiam EÚ, vysvetlil niektoré príčiny hospodárskej krízy a ako dlho očakávame, že bude trvať.

V súvislosti s mladou generáciou a dopadom krízy na ich budúcnosť pán Sepi povedal:

Novú generáciu určite zasiahne táto kríza, pretože počas budúcich niekoľkých mesiacov sa objavia značné problémy na trhu s prácou. Vezmime si napríklad tých, ktorí skončia školu v tomto roku: pre nich bude veľmi ťažké nájsť si prácu. Z dlhodobého hľadiska môže mať kríza pozitívny dopad a poskytnúť nám kvalitatívny model trvalo udržateľného rozvoja. Medzitým musia verejné orgány poskytnúť mladšej generácii buď zamestnanie alebo správne vzdelanie.

Na otázku o tom, aký je vzťah medzi inováciou a kapitalizmom, pán Sepi povedal, že „kapitalistický systém stimuluje inováciu, ale musí ho sprevádzať trvalo udržateľná ekonomika, pretože kreativita a trvalá udržateľnosť patria k sebe.“

Táto debata bola poslednou v sérii online debát Európskej jari 2009, ktoré sa uskutočnili v období medzi marcom a júnom 2009. Učitelia a ich študenti zo 105 škôl z celej Európy mali príležitosť stretnúť sa s ôsmymi kľúčovými verejnými činiteľmi: podpredsedníčkou EK Wallströmovou, predsedom EP Pötteringom, komisárom Figeľom, predsedom EHSV Sepim, podpredsedom Výboru regiónov Delebarrom, profesorom Bengt-Åke Lundvallom, Domenicom Lenarduzzim a Marcom Levy.

Súvisiace informácie:

24/06/2009 od: Petru Dumitru