Novinky
Škola v Lisabone oslavuje Európu

28. mája Carlos Pereira Martins, člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), navštívil portugalskú školu Delfim Santos v Lisabone, čo bolo súčasťou iniciatívy Naspäť do školy. Minulý rok navštívil svoju bývalú školu vo Viseu a bol veľmi rád, že svoju skúsenosť si môže zopakovať.

Študenti školy v Lisabone urobili okolo návštevy svojho hosťa veľký rozruch, pripravili koncerty, divadelné predstavenia a výstavy fotografií.
Lisabonská škola oslavuje Európu

Atmosféra bola príjemná a slávnostná a portugalskí aj zahraniční študenti v niekoľkých jazykoch privítali Pereira Martinsa. On sa potom venoval hlavným úlohám inštitúcií EÚ a najmä Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Vysvetlil, prečo je také dôležité patriť do európskeho spoločenstva a povedal, že musíme rozvíjať európske občianstvo a odovzdať ho mladším generáciám.

Európsky hospodársky a sociálny výbor predstavuje most medzi Európou a občianskou spoločnosťou. S nadšením podporuje kampaň „Naspäť do školy“, pretože tieto návštevy prinášajú európsku dimenziu do škôl a vedú mladých ľudí k tomu, aby sa stali aktívnymi občanmi Európy.24/06/2009 od: Alessandra D’Angelo