Novinky
Europoslankyňa Lidia Joanna Geringer de Oedenberg na návšteve na strednej škole Strzegom v Poľsku

9. marca 2009 navštívila europoslankyňa Lidia Joanna Geringer de Oedenberg strednú školu Strzegom v Poľsku. Táto návšteva bola podujatím pripraveným v rámci Európskej jari a zapojili sa doň učitelia a študenti, ktorí vo svojej škole privítali hosťa, s ktorým mohli diskutovať o množstve tém týkajúcich sa EÚ.

Študenti a učitelia na stretnutí s europoslankyňou Geringer de Oedenberg

Túto návštevu na základe pozvania riaditeľa školy Zbigniewa Suchytu zorganizovala Justyna Chwa?a, asistentka eurposlankyne Geringer de Oedenberg a bývalá študentka na strednej škole Strzegom.

Slečnu Geringer de Oedenberg nedávno zaujali práce niekoľkých študentov tejto školy, ktorí sa zapojili do súťaže „Portrét európskej rodiny“. Tím troch študentov a ich koordinujúci učiteľ, Tomasz Marczak, boli odmenení výletom do Štrasburgu, počas ktorého navštívili Európsky parlament a zúčastnili sa plenárneho zasadnutia.

Študenti aj učitelia mali príležitosť dozvedieť sa viac o úlohe Európskeho parlamentu v celosvetovom kontexte, o vplyve, aký má prijímanie a uplatňovanie zákonov EÚ v členských štátoch a o európskych voľbách – najväčšej nadnárodnej volebnej udalosti, ktoré sa budú konať od 4. do 7. júna 2009 vo všetkých 27 členských štátoch.

Toto podujatie vyvrcholilo malou súťažou, ktorá bola zameraná na preverenie vedomostí študentov o EÚ.

Súvisiace informácie

Zábery z tohto podujatia: Záber č. 1; Záber č. 2; Záber č. 3

Webová stránka europoslankyne Lidie Joanna Geringer de Oedenberg na webovej stránke Európskeho parlamentu

07/04/2009 od: Petru Dumitru