Novinky
Komisár Kovács navštívil Strednú školu Szenta Istvána v Budapešti, Maďarsko

18. mája 2009 komisár Kovács navštívil v rámci projektu Európska jar Strednú školu Szenta Istvána v Budapešti, kde sa zapojil do živej diskusie so študentmi o Európskej únii. Táto stredná škola pracuje na projekte Comenius s inou partnerskou školou, ktorá mala možnosť prostredníctvom webu sledovať toto podujatie a položiť zopár otázok.

Táto debata sa dotýkala širokej škály tém, počnúc poslaním Európskej únie a výhodami, ktoré Maďarsko získalo svojím členstvom v EÚ až po mnoho rozličných otázok od európskej perspektívy Turecka až po hospodársku výkonnosť Maďarska v EÚ.
Komisár Kovács odpovedá na otázky študentov

Vo svojej úvodnej reči komisár najmä vyzdvihol globálne problémy, ktorým čelíme, ako napríklad klimatické zmeny, energetická bezpečnosť alebo migračné vlny. Na otázku o tom, ako sa vyrovnať s možnými úskaliami Európy bez hraníc, komisár zdôraznil potrebu solidarity, spolupráce a vzájomnej dôvery. Len vtedy dokážu členské štáty vysporiadať sa s nelegálnym prisťahovalectvom alebo pašovaním tovaru.

Komisár Kovács taktiež vysvetlil v akom veľkom rozsahu profituje Maďarsko zo svojho členstva v Európskej únii, keďže „teraz sa Maďarsko môže vyjadriť k rozhodovaciemu procesu, ktorého konečný výsledok by mohol mať nejakým spôsobom dopad na túto krajinu“, povedal. Komisár pred študentmi vyzdvihol niekoľko konkrétnych výhod členstva v EÚ: „Môžete slobodne cestovať a máte možnosť nájsť si prácu alebo študovať v inej krajine Európy, čo je skvelou a obohacujúcou skúsenosťou, o ktorej mohli vaši rodičia iba snívať.“

Komisár sa vrátil k blížiacim sa voľbám do Európskeho parlamentu a na základe jednoduchých príkladov vysvetlil, prečo je dôležité voliť – uviedol niekoľko dôležitých častí z legislatívy, ako napríklad Regulácia o cenách roamingu, okrem toho vysvetlil ako funguje rozhodovací proces a akú rolu v ňom zohrávajú rôzne inštitúcie EÚ.

Učitelia a študenti, ktorí sa zúčastnili tohto podujatia

„Európa stojí za vami, stojí za tým, aby sa zlepšil bežný život jej občanov, aby sa zvýšila bezpečnosť a solidarita a to trvalo udržateľným spôsobom, aby sme sa o naše úspechy mohli podeliť aj s našimi vnúčatami.“ - povedal komisár.

Komisár Kovács taktiež odpovedal na otázky o finančnej podpore EÚ cez štrukturálne a kohézne fondy alebo o pôžičke, ktorú Maďarsko získalo od Európskej komisie a IMF a Svetovej banky. Vysvetlil, prečo Maďarsko nezaostáva pokiaľ ide o všetky ekonomické ukazovatele a ako sa dá posilniť konkurencia v celej krízou zasiahnutej Európe.

Komisára požiadali, aby im bližšie priblížil svoj každodenný pracovný deň a vyjadril svoju ochotu venovať sa rozhovorom so žiakmi, keďže ho aj po dvojhodinovej diskusii neustále zasypávali otázkami.

Súvisiace informácie

Fotografie z tohto podujatia
Európska komisia: Viac informácií o komisárovi László Kovácsovi

18/06/2009 od: Zsófia Stahl