Novinky
Nemecko: Štátny sekretár
Dr. Karl-Heinz Klär sa stretol s budúcimi bankovými manažérmi

9. marca 2009, štátny sekretár Dr. Karl-Heinz Klär, reprezentant štátu Rheinland-Palatinate do federálnej vlády a člen Výboru regiónov Európskej únie, navštívil odbornú školu v Koblenz.

Dr. Klär počas rozhovoru so študentmi v Koblenz, Nemecko

V rámci iniciatívy EÚ Naspäť do školy v Nemecku tento hosť diskutoval s približne 50 budúcimi bankovými manažérmi o úlohe EÚ počas medzinárodnej finančnej a hospodárskej krízy.

Títo študenti, ktorí raz budú zastávať vedúce postavenie v bankovom systéme v Nemecku, prejavili záujem dozvedieť sa viac informácií o úlohe, akú zohráva politika v súčasnej kríze. Štátny sekretár Dr. Klär sa s nimi podelil o svoje poznatky a odborné vedomosti a podnietil študentov k tomu, aby vyjadrili svoje názory na to, čo ich zaujíma.

Hosť debaty poukázal na to, že európska integrácia je najplodnejšou a najúspešnejšou „investíciou“ v 20. storočí. Ďalej zdôraznil, že jedinečným prínosom EÚ v období krízy je aj naďalej spolupráca a solidarita členských štátov. V skutočnosti práve takýto prístup pomáha členským štátom vyrovnať sa s krízou bez toho, aby prijali národné protekcionistické opatrenia.

09/04/2009 od: Christina Wild