Novinky
„Európa nie je vzdialená, ale je súčasťou našej školy!“

Naše spoločné európske dedičstvo patrilo medzi témy, ktorým sa 12. mája venovalo približne 300 účastníkov – študentov, učiteľov a VIP hostí na Mestskej radnici v meste Homberg-Efze v Nemecku.

Účastníci tohto podujatia

Taktiež sa rozprávali o nastávajúcich európskych voľbách, o úlohe európskych inštitúcií, viacjazyčnosti a kreativite a inovácii.

Toto podujatie Európskej jari sponzoroval Politikfabrik, komunikačná agentúra so sídlom v Berlíne. Medzi účastníkov patrili aj triedy zo školy Bundespräsident-Theodor-Heuss School so sídlom v tomto meste.

Maria (Rosie) Hetzler-Roggatz, učiteľka politológie na tejto škole, vraví, že študenti mali veľkú radosť z toho, že sa mohli stretnúť s kandidátmi v európskych voľbách. „Európa nie je vzdialená, ale je súčasťou našej školy!“

Súvisiace informácie

Webová stránka školy (nemčina)
Príspevok do blogu (nemčina)

10/06/2009 od: Petru Dumitru