Novinky
Nikto nie je príliš mladý na to, aby sa začal starať o svoje zdravie

Kampaň Buď zdravý – buď sám sebou nabáda mladých ľudí, aby sa aktívnejšie starali o svoje zdravie.

Zdravie je pre mladých ľudí len zriedkakedy prioritou. Niektoré zdravotné problémy súvisiace s obezitou, alkoholom, fajčením alebo drogami sa však často začínajú už v rannom veku.

Životný štýl jedinca a jeho návyky sa formujú počas detstva a mladosti. Skoré osvojenie dobrých návykov mu pomôže viesť zdravší život a neskôr ho ochráni od chronických chorôb.

Komisia preto odštartovala kampaň zameranú na zdravie mládeže English, ktorá nabáda mladých ľudí, aby sa zapojili do boja proti zdravotným problémom mládeže a zúčastnili sa na aktivitách, ktoré prispievajú k zlepšeniu ich zdravia.

Účastníci sa môžu podeliť o svoje skúsenosti a názory na problematiku zdravia prostredníctvom blogu English. Témy zahŕňajú šport, sex, stravovanie a miestne zdravotné problémy mládeže. Jeden portugalský bloger píše o strese pri hľadaní stáleho zamestnania, zatiaľ čo anglický prispievateľ vyzýva k návratu tradičných športov do škôl.

V rámci iniciatívy sa organizuje aj súťaž English, do ktorej môžu mladí ľudia zaslať svoje kresby, plagáty, fotografie alebo videá vytvorené na základe súťažných tém, ktoré siahajú od obezity po zvládanie každodenných rizík.

Najlepší blogeri a víťazi súťaže budú môcť prezentovať svoje názory na konferencii EÚ o mládeži a zdraví, ktorá sa uskutoční 9. až 10. júla 2009 v Bruseli. Konferencie sa zúčastnia mladí Európania, zástupcovia mládežníckych organizácií a odborníci z oblasti zdravotnej starostlivosti.

Za väčšinou zdravotných problémov mladých stojí nezdravý životný štýl a nadmerné požívanie alkoholu, cigariet a drog. Podľa Európskeho strediska pre monitorovanie drog sú 4 % zo všetkých úmrtí mladých Európanov zapríčinené predávkovaním. V niektorých krajinách ide takmer o 10 %.

Na zdravie má negatívny vplyv aj chudoba, nerovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti a podmienky, v ktorých mladí ľudia žijú, študujú a pracujú. Pravdepodobnosť, že mladý pracovník utrpí pracovný úraz je o 50 % vyššia ako v prípade jeho starších kolegov (40 rokov a viac).

EÚ sa snaží o riešenie týchto problémov, a preto odštartovala kampaň proti fajčeniu a do svojich politík v oblasti vzdelávania a bezpečnosti pri práci zahrnula opatrenia na ochranu zdravia mládeže..

Navštívte webovú stránku „Buďte zdraví, buďte sami sebou“

Viac o EÚ a zdraví mladých ľudí

11/05/2009 od: European Commission