Novinky
Ako dať Európe ľudskú tvár

Hans Torrekens, činiteľ EÚ, sa 4. mája 2009 stretol so 120 študentmi zo Sint Maarteninstituut Aalst v Belgicku. Porozprával im o histórii Európskej únie a taktiež o najnovších udalostiach, ktoré vplývajú na každodenný život ľudí.

Hans Torrekens počas rozhovoru so študentmi zo Sint Maarteninstituut Aalst, Belgicko

Sint Maarteninstituut je strednou školou v meste Aalst, Belgicko. Táto škola má okolo 1200 študentov. Wouter Van der Spiegel, ktorý zorganizoval celé toto podujatie, vyučuje dejepis a z tohto dôvodu pozval 120 študentov posledného ročníka, aby sa zúčastnili špeciálnej hodiny dejepisu o Európskej únii. Túto vyučovaciu hodinu viedol Hans Torrekens, činiteľ EÚ pracujúci pre Európsku komisiu, ktorý sa na dve hodiny vžil do roly učiteľa. Hosť tohto podujatia predstavil kľúčové kroky v projekte európskej integrácie, neskôr nasledoval jeho prejav, video a powerpointová prezentácia. Celé podujatie sa skončilo debatou.

V súvislosti so zámerom iniciatívy „Naspäť do školy“ nám Hans Torrekens povedal, že „pomáha dať EÚ ľudskú tvár, čo má význam pre občanov Európy a najmä pre študentov. Tieto priame kontakty a diskusie pomáhajú nám činiteľom znovu nájsť prepojenie s reálnym svetom a reálnymi záujmami a študenti majú jedinečnú príležitosť zúčastniť sa priamej debaty s niečím, čo sa zdá byť vo všeobecnosti veľmi vzdialené od nich a súčasne je prítomné v ich každodennom živote a to bez toho, aby si uvedomovali, čo im EÚ prináša a ako vplýva na spôsob ich života.”

Počas nasledujúcich rokov by zúčastnení učitelia a študenti chceli pripraviť debaty a pozvať na ne hostí. Takéto podujatia pomáhajú študentom uvedomiť si, že Európa nie je abstraktná vec, ale realita, ktorá je súčasťou ich každodenného života.

Súvisiace informácie

Naspäť do školy v Sint Maarteninstituut Aalst, Belgicko: Fotogaléria

20/05/2009 od: Petru Dumitru