Novinky
Komisár Figeľ otvára online debatné aktivity Európskej jari

Komisár Figeľ, zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež, bol 12. marca 2009 hosťom prvej online debaty, ktorá prebiehala na webovej stránke Európskej jari. Táto debata je od roku 2005 v poradí už piatym podujatím svojho druhu, keď sa hosť rozhodol každý rok stretnúť sa so školami zapojenými do Európskej jari.

Debata bola tematicky zameraná na kreativitu a inováciu ako kľúčové zručnosti, ktoré získavame a formujeme v škole. Študenti a učitelia z 12 škôl zastupujúcich 10 krajín sa stretli počas online debaty a komunikovali s komisárom Figeľom a jeho tímom odborníkov.
Komisár Figeľ počas četu v kancelárii Európskej školskej siete

Táto debata bola venovaná širokej škále tém, počnúc európskymi vzdelávacími programami a ich cieľom, ktorým je zvýšiť informovanosť o európskej kultúrnej rozmanitosti a posilnenie interkultúrneho dialógu a porozumenia, až po teoretické a praktické aspekty kreativity a inovácie a ich ponímanie v školách.

Pri odpovedi na otázku o tom, čo obmedzuje kreativitu a inováciu študentov a učiteľov v školách komisár Figeľ zdôraznil, že:

Povedal by som, že v našich vzdelávacích systémoch niet ničoho, čo by bránilo kreativite. Otázkou skôr je, ako sa dá lepšie ju stimulovať než ako to robíme dnes. Pokiaľ ide o plánovanie, svoju kreativitu môžete využiť aj pri navrhovaní riešenia ako to zaradiť do učebných osnov.

Online debaty Európskej jari majú za cieľ vytvoriť priestor pre stretnutia významných európskych osobností s učiteľmi a študentmi, počas ktorých môžu diskutovať o množstve tém súvisiacich s Európskym rokom kreativity a inovácie. Počas nastávajúcich týždňov je naplánovaných sedem debát. Ich hosťami budú Margot Wallströmová, podpredsedníčka Európskej komisie, zodpovedná za medziinštitucionálne vzťahy komunikáciu, profesor Bengt-Åke Lundvall, výskumník zaoberajúci sa inováciou a ambasádor ERKI, Hans-Gert Pöttering, predseda Európskeho parlamentu, Michel Delebarre, prvý podpredseda Výboru regiónov, Mario Sepi, predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Domenico Lenarduzzi, honorárny generálny riaditeľ, Európska komisia a slávny francúzsky spisovateľ Marc Levy.

Súvisiace informácie

07/04/2009 od: Petru Dumitru