Novinky
V júni 2009 idú Európania voliť

V 27 členských štátoch Európskej únie (EÚ) sa budú od 4. – 7. júna 2009 konať voľby do Európskeho parlamentu. Táto udalosť bude predstavovať najväčšie nadnárodné voľby v našej histórii.

Európsky rok kreativity a inovácie je taktiež rokom, keď si pripomíname 30. výročie prvých priamych volieb poslancov do Európskeho parlamentu (MEPs), ktoré sa konali v roku 1979. Európsky parlament (EP) je zhromaždením poslancov, ktorých Európania priamo volia a ich úlohou je zastupovať občanov. V súčasnosti EP zastupuje takmer 500 miliónov obyvateľov 27 krajín Európskej únie.

Súčasný predseda EP, pán Hans-Gert Pöttering, je jedným z europoslancov, ktorý od svojho zvolenia v roku 1979 ešte stále je v Európskom parlamente a počas tohto obdobia bol svedkom mnohých zmien, počnúc pádom Železnej opony a znovuzjednotením Nemecka až po vytvorenie Únie 27 krajín. Pri spomienke na 30 rokov, ktoré pán Pöttering prežil v EP, vraví:

Keby mi v roku 1979 niekto bol povedal, že sa stanem súčasťou politického spoločenstva, do ktorého budú patriť nielen tri národy, ktoré predtým patrili k Sovietskemu zväzu – Estónsko, Lotyšsko a Litva, ale aj krajiny Varšavskej zmluvy – Poľsko, Československo (dnes sú to dva štáty), Maďarsko a Slovinsko a že Nemecko sa zjednotí a stane sa súčasťou Európskeho spoločenstva a členským štátom Európskej únie, bol by som na to odpovedal „to všetko sú len nádeje, to je len vízia“. (Zdroj: webová stránka EP)

Ako nás ovplyvňuje práca Európskeho parlamentu?

Európsky parlament má spolu s Radou Európskej únie okrem iných úloh právo novelizovať, vylepšovať alebo zamietať zákony EÚ. Tieto zákony sa týkajú mnohých oblastí, ktoré vplývajú na každodenný život Európanov: ochrana spotrebiteľa, jednotný trh, práva zamestnancov, azyl a prisťahovalectvo, životné prostredie, starostlivosť o zvieratá a iné. V poslednej dobe sa európska legislatíva zaoberala takými témami, ako je rodičovská dovolenka a klimatické zmeny.

Zákony, o ktorých sa hlasuje v Európskom parlamente majú platnosť pre všetky 27 krajín a väčšina zákonov, ktoré schvália národné parlamenty sú navrhované tak, aby boli v súlade s európskou legislatívou.

Hlasovanie a demokracia

Účasť na voľbách je dôležitou občianskou povinnosťou a je to základný demokratický akt, v ktorom občan má právo vyjadriť svoj názor. Hlasovanie upevňuje demokraciu, spája občanov s ich politickými predstaviteľmi a taktiež je zárukou našej slobody. Účasťou na voľbách sa občanovi naskytá príležitosť ovplyvniť rozhodovací proces a takto rozhodovať o budúcnosti a bežnom živote približne 500 miliónov Európanov.

Ak hovoríme o dôležitosti hlasovania v demokratickej spoločnosti, je vhodné vrátiť sa k slovám Perikla, antického gréckeho politika a rečníka, ktorý žil pred 2000 rokmi a povedal, že demokracia závisí od účasti všetkých občanov: Nemôžeme povedať, že ľudia, ktorí sa nezaujímajú o politiku sa starajú len o seba. U nás sa vraví, že sú to ľudia, pre ktorých tu vôbec niet miesto.

Súvisiace webové stránky

Webová stránka Európskeho parlamentu
Európske voľby: Je to vaša voľba (webová stránka EP)


28/05/2009 od: Petru Dumitru