Novinky
Úradníci EÚ sa vracajú „späť do školy“

Šesťsto úradníkov EÚ sa v tomto roku vráti do škôl, na ktorých študovali, mnohí z nich okolo 9. mája, Dňa Európy, alebo v tento deň. Zámerom je „dať Európe tvár“ a zúčastniť sa na debatách so študentmi škôl o európskych otázkach, ktoré ich zaujímajú. Iniciatíva „späť do školy“, ktorá sa začala v roku 2007, bude tento rok prebiehať v deviatich krajinách EÚ od marca do novembra.

„Toto je praktický spôsob, ako osloviť novú generáciu Európanov“, povedala Margot Wallströmová, podpredsedníčka Komisie zodpovedná za medziinštitucionálne vzťahy a komunikačnú stratégiu. „Návrat ku koreňom je výborným spôsobom, ako nadviazať vzťah s mladými ľuďmi a debatovať o tom, ako nás EÚ ovplyvňuje v našom každodennom živote. Možno ešte dôležitejšie je to, že je to výborná príležitosť zistiť, čo mladí ľudia požadujú a očakávajú od Európy“. Komisárka sa sama často stretáva so študentmi, keď je na služobných cestách a plánuje navštíviť školu Alyssa School v Birminghame 14. mája.

V mnohých členských štátoch iniciatíva prebieha v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi. V Nemecku sa kancelárka Angela Merkelová zúčastnila na podujatí na škole Lise-Meitner (Lise Meitner School) v Berlíne, ktorá je zameraná na vedu.

Návštevy sú organizované v súvislosti s projektom pre školy s názvom Európska jar, ktorý financuje Komisia a ktorý sa koná siedmy rok.

Približne 50 členov Európskeho parlamentu vrátane predsedu parlamentu Hansa-Gerta Pötteringa, piatich komisárov (Wallströmová, Figel', Kuneva, Kovacs, Orban) a ďalších európskych mienkotvorcov, ako napr. poľského držiteľa Nobelovej ceny Lecha Walesu a francúzskeho spisovateľa Marca Levyho sa v tomto roku zúčastnia aktivít v rámci Európskej jari.

Kontext

Iniciatíva „späť do školy“ ponúka úradníkom inštitúcií EÚ možnosť opäť navštíviť školy, na ktorých študovali, aby tam hovorili o svojej voľbe profesionálnej kariéry v rámci EÚ, svojej súčasnej práci a výzvach a možnostiach súvisiacich so životom a prácou v zahraničí. Iniciatíva sa koná od roku 2007 na podnet Komisie a nemeckej vlády ako súčasť 50. výročia Rímskej zmluvy. Odvtedy sa k iniciatíve pripojili ďalšie predsedníctva Rady EÚ a tento rok sa popri českom a švédskom predsedníctve rozšírila o ďalšiu skupinu krajín.

Rozpis dní v roku 2009, keď sa úradníci Komisie zúčastnia iniciatívy „späť do školy“:

  • Rakúsko: 4. – 9. mája
  • Lotyšsko: 9. mája
  • Česká republika: 15. mája
  • Portugalsko: 22. mája
  • Írsko: 31. augusta – 4. septembra
  • Švédsko: 20. novembra
  • Holandsko: november (dátum bude ešte potvrdený)
  • Maďarsko: počas celého roka
  • Nemecko: iniciatíva sa už uskutočnila (9. až 15. marca)

Podujatia v rámci iniciatívy „späť do školy“ prebiehajúce počas mesiaca mája sú začlenené do iniciatívy „Európska jar“.