Novinky
Európska jar zavítala do etwinningového tábora v Grécku

Počas tohtoročného etwinningového tábora v Nea Moudania, Grécko, sa učitelia a študenti dozvedeli o Európskej jari prostredníctvom rolovej hry o procesoch tvorenia rozhodnutí medzi inštitúciami EÚ a v nich.

Študenti, ktorí sa zapojili do rolovej hry
Každý rok víťazi etwinningových projektov (www.etwinning.net) cestujú na nejaké slnečné miesto v Európe, kde sa osobne stretnú so svojimi projektovými partnermi a zapájajú sa do zábavných workshopov a aktivít zameraných na množstvo tém, akými sú: ako používať animačné nástroje, ako viesť vedecké pokusy a prezentovať svoju školu a krajinu pred svojimi priateľmi. Tohtoročný tábor sa konal 21.-25. apríla v Nea Moudania, neďaleko Solúna (Thessaloniki).

Počas tohto podujatia bol pre staršiu vekovú skupinu účastníkov a ich učiteľov pripravený špeciálny workshop venovaný aktivitám Európskej jari. Členka tímu Európskej jari Sylvia Binger predstavila túto iniciatívu a informovala účastníkov tábora o rôznych aktivitách, ktoré sa konajú v celej Európe.

Účastníkom sa potom venovala europoslankyňa zo Solúna, slečna Evangelia Tzampazi. Vzhľadom na to, že tábor sa konal v tom istom čase ako stretnutie v Štrasburgu, slečna Tzampazi sa prihovorila účastníkom tábora cez video. Po jej príhovore sa s účastníkmi osobne stretla jej asistentka slečna Sevi Moschou a podelila sa s nimi o svoje zážitky, ktoré získala počas práce v Európskom parlamente a porozprávala im ako táto inštitúcia funguje.

Po prezentáciách a otázkach sa študenti rozdelili do skupín, aby sa mohla začať rolová hra. Rozdelili sa podľa všetkých 27 krajín EÚ, aby mohli predstavovať Radu Európskej únie a podľa politickej skupiny, aby mohli viesť svoje vlastné zasadnutia ako Európsky parlament. Dostali návrh Európskej komisie, od ktorého sa odvíjali ich diskusie. Táto rolová hra bola pre študentov určitou výzvou a vyžadovala si aj istú dávku predstavivosti, ale určite im priniesla aj veľa zábavy, pretože študenti zažili aké to je byť v takomto viacnárodnom, multikultúrnom, viacjazyčnom prostredí, aké to je diskutovať o dôležitých záležitostiach a potom, samozrejme, musieť sa na niečom dohodnúť!

Pre väčšinu účastníkov to bolo ich prvé stretnutie s Európskym parlamentom, Komisiou a Radou. Možno jedného dňa uskutočnia túto rolovú hru v reálnom živote! Určite mali možnosť získať bezprostrednú skúsenosť, vďaka ktorej lepšie pochopia dôležitosť tohtoročných európskych volieb a význam svojho hlasu vo voľbách.

Bližšie informácie

13/05/2009 od: Christina Crawley