Novinky
Študenti zapojení do programu Erazmus sa vracajú do škôl

Španielski študenti zapojení do programu Erazmus navštívili
13. mája 2009 Istituto Comprensivo Statale di Trevi, v regióne Umbria, Taliansko. Povedané slovami učiteľov, ktorí pripravili toto stretnutie, „študenti programu Erazmus sú európskymi ambasádormi za aktívne občianstvo prekračujúce národné hranice“.

Luque, Ana a Rocio sú univerzitnými študentmi z Madridu, vďaka financovaniu mobility v programe Erazmus momentálne už niekoľko mesiacov študujú a pracujú v meste Foligno. Zapojili sa do iniciatívy „Naspäť do školy“, aby so študentmi strednej školy diskutovali o svojich skúsenostiach. Žiaci sa ich pýtali na spôsob života v Španielsku, na ich domovinu, na ich obľúbenú hudbu a športy, na to, ako vnímajú Taliansko a na mnoho iných podrobností, na ktoré bolo mladé obecenstvo zvedavé.

Toto stretnutie bolo zorganizované v spolupráci s Europe Direct Umbria a v jeho úvode študenti programu Erazmus vyjadrili svoje názory, za čím nasledovala prezentácia všetkých grantových príležitostí určených pre študentov v rámci Programu celoživotného vzdelávania ako aj Európskej občianskej služby a taktiež sa venovali téme nastávajúcich európskych volieb. 15. mája tí istí špeciálni hostia navštívili ďalšiu školu, Istituto Superiore Battaglia di Norcia, Umbria. Tento krát toto stretnutie bolo zorganizované v angličtine.

Všetci študenti programu Erazmus, ktorí sa zapájajú do iniciatívy „Naspäť do školy“ obdržia špeciálny certifikát, ktorý je možné stiahnuť si z webovej stránky Európskej jari a ktorý potvrdzuje ich participovanie a plnenie si povinností ako Európski ambasádori.

Súvisiace informácie:

„Naspäť do školy“ 2009

03/06/2009 od: Alessandra D’Angelo