Novinky
Cena mládeže za rozvoj 2008-2009. Kreativita zameraná na Afriku

„Ľudský rozvoj“ v Afrike predstavuje podnetnú tému pre súťaž v rámci projektu Cena mládeže za rozvoj 2008-2009. Nový ročník súťaže je už zverejnený na internete a my už čakáme na nové súťažné príspevky. Autori najoriginálnejších príspevkov poletia do Afriky!

V Roku kreativity a inovácie zohráva Cena mládeže za rozvoj dôležitú úlohu, pretože podporuje rozvoj kreativity u mladých ľudí. Táto európska súťaž chce osloviť študentov vo veku 16 – 18 rokov, aby vyzdvihli svoje tvorivé nápady týkajúce sa Afriky. Až do 31. mája 2009 sa záujemcovia môžu pridať k tejto iniciatíve, ich úlohou je vytvoriť svoj vlastný plagát alebo výtvarnú prácu zachytenú na videu, ktoré súvisia s tohtoročnou témou. Vysoko odborná porota určí národných víťazov 1. a 2. miesta, ktorí za odmenu získajú dvojdňový pobyt v Štokholme, kde sa zúčastnia Európskych rozvojových dní. Víťazi súťaže taktiež navštívia krajinu v Afrike, kde na vlastné oči uvidia ako sa prostredníctvom európskych programov realizuje pomoc tejto krajine.

Cena mládeže za rozvoj predstavuje jedinečnú príležitosť nielen pre študentov, ale aj pre učiteľov, ktorí môžu takto získať rozsiahle učebné materiály. V tomto ročníku sme pripravili špeciálny súbor materiálov pre učiteľov, ktorý sa nachádza na webovej stránke Ceny mládeže za rozvoj v časti Knižnica. Cieľom tohto súboru je poskytnúť doplnkový materiál venovaný rozvojovým témam, metodológii riešenia problémov a nachádzajú sa v ňom aj základné informácie, ktoré vychádzajú z prípadovej štúdie z Rwandy. Prípadovú štúdiu a metodológiu poskytol EuropeAid – úrad Komisie, ktorý riadi programy zahraničnej pomoci EÚ a Európska školská sieť sa podieľala na ich úprave. Práca na skutočnej situácii umožňuje školám dostať sa o krok hlbšie, lepšie pochopiť realizáciu projektov rozvojovej spolupráce a nechať sa inšpirovať pri príprave svojich vlastných projektov.

Tak ako to vyjadrili minuloroční účastníci, „Cena mládeže za rozvoj je skutočným zážitkom, ktorý vám otvorí oči“. Víťazi minulého ročníka sa so svojimi učiteľmi práve chystajú na štvordňovú cestu do Zambie, kde sa pridajú k Louis Michelovi, európskemu komisárovi pre rozvoj. Pre študentov je pripravený bohatý program plný návštev, počas ktorých budú môcť pozorovať a dozvedieť sa o európskych aktivitách v teréne.

Navštívte webovú stránku:

http://www.dyp2008.org

16/03/2009 od: Alessandra D’Angelo