Novinky
Domenico Lenarduzzi: Nikdy sa neprestaňte učiť!

Domenico Lenarduzzi, zakladateľ podprogramu Erasmus, bol 28. apríla špeciálnym hosťom online rozhovorov Európskej jari, ktoré boli venované téme vzdelávacie programy v Európe. Otázky mu kládli študenti z deviatich škôl v siedmych krajinách, zaujímali sa o rozsah týchto programov, ich obmedzenia a o to, odkiaľ sú riadené. Taktiež prezentovali svoje skúsenosti a chceli vedieť, ako sa môžu malé školy vyrovnať s finančnými nákladmi.

Pán Lenarduzzi počas četu

Program Erasmus bol uvedený pred viac než 20 rokmi s cieľom finančne podporiť mobilitu univerzitných študentov. Erasmus podporoval nespočetné množstvo iniciatív na pomoc vzdelávaniu a odbornej príprave v celej Európe. V súčasnosti je „Program celoživotného vzdelávania“ (PCV) zastrešujúcim termínom, pod ktorý patrí program Comenius - určený pre mobilitu študentov škôl, Leonardo – zameraný na odborné vzdelávanie a odbornú prípravu a Grundtvig – zameraný na vzdelávanie dospelých. Súčasný PCV skončí v roku 2013. Jeho rozpočet je približne 7 miliárd eur.

„Z ekonomického hľadiska je Európa úspešná, ale Európania sa o to nezaujímajú,“ vraví Lenarduzzi. „Uviedli sme vzdelávacie programy, aby sa mladí ľudia mohli stretnúť so svojimi rovesníkmi a stať sa Európanmi budúcnosti.“ Dodal, že za najzaujímavejší vzdelávací program môžeme považovať Comenius, pretože mobilita v nižších a vyšších ročníkoch strednej školy znamená investovanie do budúcnosti najmladších študentov Európy.

Lenarduzzi si spomenul na svoj vlastný príbeh, keď bol ako taliansky študent v Belgicku a povedal, že život v inej krajine mu pomohol nadobudnúť európsku identitu. Vzdelávaciu stratégiu EÚ definoval ako spoločný rámec, ktorý nevylučuje národné systémy, ale podporuje výmenu poznatkov v rámci Európy a mimo nej. Vzdelávanie môžeme považovať za synergický proces, ktorý riadia rodičia, školy a spoločnosť ako celok, preto Lenarduzzi zdôraznil, aké je dôležité po celý svoj život osvojovať si nové zručnosti.

Súvisiace informácie

Galéria fotografií
Prepis četu

24/06/2009 od: Alessandra D’Angelo