Novinky
Michel Delebarre vyzýva: Zapojte sa!

„Buďte kreatívni a podeľte sa o svoje názory na Európu a jej budúcnosť!“ Takto znelo posolstvo Michela Delebarre, podpredsedu Výboru regiónov, ktoré vyjadril 22. apríla počas online debaty s 13 školami zo šiestich krajín. Táto debata bola zameraná na júnové európske voľby a na to, ako ovplyvnia život občanov.

Delebarre diskutoval so študentmi z Českej republiky, Francúzska, Talianska, Litvy, Portugalska a Rumunska o miestnych a celoeurópskych záležitostiach. Taktiež im vysvetlil povinnosť poslanca Európskeho parlamentu reprezentovať záujmy svojich voličov.

„Úlohou europoslancov je byť spolutvorcami legislatívy,“ povedal. „Spolu s Komisiou a Radou pripravujú smernice a zákony, ktoré budú platné vo všetkých krajinách Únie. Prvou povinnosťou europoslanca je byť zanietený voči Európe a jeho povinnosťou je zúčastňovať sa zasadnutí výboru a plenárnych zasadnutí v Bruseli a Štrasburgu na ktorých sa pripravujú európske direktívy. Europoslanec sa taktiež musí stretávať s mladými ľuďmi vo svojej krajine a vysvetliť im, čo robí a vypočuť si ich názory na Európu.“

Táto debata sa taktiež dotkla takých tém ako úloha Výboru regiónov, zamestnanosť mladých, vzdelávanie, smerovanie EÚ v budúcnosti, úloha regiónov pri zachovávaní kultúrnej rozmanitosti Európy a 15. výročie Výboru regiónov.

Na otázku o jeho nádejach do budúcnosti Michel Delebarre povedal, že rád by videl ako Európa zohráva dôležitejšiu úlohu na celom svete a dúfa, že svojou účasťou na júnových voľbách sa budú mladí Európania aktívne podieľať na svojej budúcnosti.

Súvisiace informácie

Galéria fotografií
Prepis četu

11/05/2009 od: Petru Dumitru