Novinky
Europoslanec Nicodim Bulzesc zahájil návštevy v rámci iniciatívy Naspäť do školy

23. februára 2009, rumunský europoslanec (MEP), Nicodim Bulzesc, navštívil dve školy v Timisoara, Rumunsko. Je prvým hosťom, ktorý sa zúčastnil aktivity Naspäť do školy , ktorá je súčasťou kampane Európska jar 2009. Zmyslom týchto návštev je pozvať úradných činiteľov EÚ do škôl, kde sa stretnú s mladými ľuďmi a diskutujú s nimi o najnovšom vývoji udalostí v EÚ a o tom, ako tvorcovia rozhodnutí vplývajú na náš každodenný život.

Europoslanec Bulzesc je členom Výboru pre kultúru a vzdelávanie a náhradníkom vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.

Europslanec Bulzesc sa prihovára mladým Európanom

Školy, ktoré privítali europoslanca Bulzesca sa nazývajú Liceul teoretic "Milenium" a Liceul teoretic "Jean Louis Calderon" v Timisoara, toto mesto je vo svojom regióne známe ako „Malá Viedeň“, nachádza sa v regióne Banat v západnom Rumunsku.

Timisoara je hlavným mestom timiského kraja s viac než 300 000 obyvateľmi. Je to skutočné multikultúrne mesto, v ktorom žije mnoho vplyvných menšín, najmä maďarská, nemecká a srbská, ale taktiež aj talianska, arabská, indická, bulharská, rómska, židovská a grécka.

Pri odpovedaní na otázky týkajúce sa týchto návštev, europoslanec Bulzesc povedal:

„Bolo mi potešením zapojiť sa do aktivity Naspäť do školy, ktorá je súčasťou Európskej jari 2009. S radosťou som sa stretol s mladými európskymi občanmi, ktorí sú budúcnosťou Európy a som rád, že som mohol s nimi diskutovať o úlohe Európskej únie a o ich záujmoch a plánoch do nastávajúcich rokov. Dúfam, že moje návštevy prispeli k priblíženiu tvorcov rozhodnutí k mladým ľuďom.“

Počas nasledujúcich mesiacov veľké množstvo hostí, predovšetkým europoslancov, úradných činiteľov EÚ a miestnych a národných verejných činiteľov, sa bude svojimi návštevami ďalších škôl vo všetkých členských štátoch naďalej zapájať do aktivity Naspäť do školy.

Súvisiace informácie

14/06/2009 od: Petru Dumitru