Novinky
Kto sa vracia do školy na Cypre?

20. marca 2009 Dasoupolis Lyceum v Nikózii na Cypre privítalo niekoľko výnimočných hostí z Európskeho parlamentu a Národného parlamentu. Táto ich návšteva bola veľkým podujatím, ktorého súčasťou boli debaty so študentmi a oslavy.

V rámci iniciatívy „Naspäť do školy 2009“, pán Takis Xatzigeorgiou a pán Christos Stylianides – kandidáti vo voľbách do Európskeho parlamentu a ďalší členovia Národného parlamentu na Cypre poctili svojou návštevou Dasoupolis Makarios Lyceum v Nikózii na Cypre. Tohto podujatia sa zúčastnila aj hovorkyňa Európskeho parlamentu na Cypre, pani Attalidou, ktorá s ochotou odpovedala na otázky študentov.

Toto stretnutie bolo príležitosťou porozprávať sa a vymeniť si názory o Európe. Študentov inšpirovala prítomnosť týchto výnimočných hostí a s veľkým záujmom sa s nimi podelili o svoje názory, vyjadrili svoje záujmy a názory týkajúce sa súčasných tém, akými sú spravodlivosť, zamestnanecká politika a možné scenáre pre vyrastajúcu generáciu Európanov. Hostia živo reagovali na otázky publika, vytvorila sa tak otvorená a priateľská atmosféra a neskrývali svoj úžas nad vedomosťami študentov a ich záujmom o európske záležitosti.

Toto podujatie zakončilo hudobné vystúpenie školského orchestra. Všetci zúčastnení a najmä rečníci si uvedomovali dôležitosť učiť sa od mladej generácie ako formovať Európu k lepšiemu.

07/04/2009 od: Alessandra D’Angelo