Novinky
Rakúšania si obľúbili „Naspäť do školy“

Viac než sto skupín študentov škôl sa zapojilo do iniciatívy rakúskeho parlamentu „Naspäť do školy“, ktorá sa uskutočnila počas týždňa, ktorý predchádzal Dňu Európy.

Približne 81 zamestnancov inštitúcií EÚ sa vrátilo do svojich starých škôl, kde sa študentom porozprávali o svojej práci a živote v Bruseli a Luxemburgu. Odozva nielen od hostí ale aj od študentov bola nesmierne pozitívna a mnohí z nich sa vyjadrili, že by boli radi, keby sa táto akcia pravidelne opakovala.

Ja sám som sa zúčastnil štyroch stretnutí na troch školách a celkovo som sa porozprával s viac než 200 študentmi. Mojím osobným úspechom bolo, keď počas návštevy na Obchodnej akadémii v Kalgenfurte ma v závere mojej dvojhodinovej prezentácie žiaci poprosili, aby som im venoval ešte hodinu.

02/06/2009 od: Karl G. Doutlik, DG Communication, European Commission