Novinky
Európska jar 2009: Zahájenie v Štrasburgu

25. marca sa v Štrasburgu konalo zahájenie tohtoročnej kampane Európska jar s cieľom podnietiť študnetov škôl, aby sa zapájali do aktivít a takto zlepšili svoju informovanosť. Podpredsedníčka komisie Margot Wallströmová a Katerina Batzeli, predsedníčka Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Európsky parlament, sa stretli so skupinou študentov, ktorí boli na návšteve Európskeho parlamentu práve pri príležitosti zahájenia tejto kampane. Toto podujatie sa konalo pri príležitosti blížiacich sa júnových volieb do Európskeho parlamentu.

Európska jar je každoročnou udalosťou, ktorú organizuje sieť 31 ministerstiev školstva v Európe - Európska školská sieť za finančnej podpory Európskej komisie. Tohtoročné motto znie: „Nápady hýbu Európu“ a táto udalosť sa pripája k Roku kreativity a inovácie. Až do 30. júna budú prebiehať aktivity na školách vo všetkých členských štátoch a v ďalších európskych krajinách, vrátane Nórska, Bosny a Hercegoviny a Švajčiarska.

Margot Wallströmová, podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za medziinštitucionálne vzťahy a komunikačnú stratégiu a europoslankyňa Katerina Batzeli, predsedníčka Výboru pre kultúru a vzdelávanie, počas podujatia v Štrasburgu

Súčasťou týchto aktivít sú diskusie s hosťami na témy o Európe, online čety s komisármi a ďalšími európskymi verejnými činiteľmi, debaty, súťaže a ďalšie projekty, ktorých cieľom je podnietiť záujem o európske záležitosti. Pozývame mladých ľudí, aby svojou účasťou na dialógu o budúcnosti demokracie v Európe vytvárali siete.

„Je to skvelá príležitosť na zvyšovanie informovanosti mladých ľudí o dôležitosti EÚ a jej Parlamentu, pretože ako budúci voliči sa musia už dnes naučiť vyjadriť svoj názor o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú“ povedala Margot Wallströmová.

„Komunikácia Európy s jej občanmi a navyše s najmladšou generáciou Európy, so študentmi, je nielen prioritou EÚ, ale je najzákladnejším prvkom programu pre budúcnosť Európy“ povedala Katerina Batzeli. „Európska jar“ je cestou, ktorou sa dá informovať, zapájať a aktivovať školské spoločenstvo takým spôsobom, aby mohli využiť svoje právo participovať na demokratickom živote Únie.“

„Tešíme sa na množstvo inovácie a kreativity od mladých ľudí, pretože sú to oni, kto formuje budúcnosť Európy“ povedal Ján Figel’, komisár zodpovedný za vzdelávanie a odbornú prípravu. Komisár Figeľ sa už zúčastnil online četu so školami. „Každý rok sa desaťtisíce mladých Európanov zapája do európskych programov určených pre mládež. Prístup k správnym informáciám o Európe a príležitosti na diskusiu o našej budúcnosti sú nevyhnutnou prípravou pre naše občianstvo.“

Predošlé témy kampane Európska jar boli venované interkultúrnemu dialógu, debatovaniu o našej budúcnosti a rozširovaniu Európskej únie.

Do tohtoročných aktivít sa doposiaľ zaregistrovalo viac než 4 000 škôl, ktoré môžu využívať zdroje uverejnené na webovej stránke projektu dostupnej v 23 jazykoch na: www.springday2009.net

Záujemcovia, ktorí by chceli navštíviť školu sa môžu zaregistrovať na tejto stránke. Zoznam hostí už obsahuje viac než 30 europoslancov, troch eurokomisárov a niekoľko predstaviteľov národných a regionálnych orgánov, ako aj univerzitných profesorov, odborníkov a bývalých študentov zapojených do programu Erazmus.

Súvisiace informácie

Video: Zahájenie Európskej jari v Štrasburgu (Zdroj: Európska komisia, audiovizuálna služba)

07/04/2009 od: European Commission