Podcast
Podcasty Európskej jari 2009

Naše podcasty sú zvukovými nahrávkami rozhovorov, počas ktorých hostia Európskej jari odpovedajú na otázky týkajúce sa kreativity a inovácie.

12. marca 2009 komisár Figel’, zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež, otvoril online debaty. Debaty sú tematicky zamerané na kreativitu a inováciu a ich  dôležitosť v kontexte kampane Európska jar 2009.


12. marec 2009: Interview s komisárom Figeľom, zodpovedným za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež

Komisár Figeľ, zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež, bol 12. marca 2009 hosťom online debaty, ktorá prebiehala na webovej stránke Európskej jari. Táto debata bola v poradí už piatym podujatím svojho druhu, keď hosť sa rozhodol pravidelne každý rok stretávať sa so školami zapojenými do Európskej jari. Debata bola tematicky zameraná na kreativitu a inováciu, ako kľúčové zručnosti, ktoré získavame a formujeme v škole. Študenti a učitelia z 12 škôl zastupujúcich 10 krajín sa stretli počas tejto online debaty, aby mohli komunikovať s komisárom Figeľom a jeho tímom odborníkov.

(Otázky kladie Chris Jenkins, šéfreadaktor webovej stránky pracujúci v kancelárii Európskej školskej siete v Bruseli.)

  MP3 (4 MB - 4:21 min)  
Prehrať podcast  

Interview s profesorom Bengt-Åke Lundvall

Profesor Bengt-Åke Lundvall, ambasádor Európskeho roka kreativity a inovácie, sa 12. marca zúčastnil online debaty so študentmi a učiteľmi z rôznych miest v Európe. Okrem toho počas rozhovoru odpovedal na dve otázky týkajúce sa kreativity a inovácie.
  MP3 (4.5 MB - 4:30 min)  
Prehrať podcast  

Interview s Michel Delebarre, prvým podpredsedom Výboru regiónov, primátorom Dunkerque a poslancom francúzskeho parlamentu

22. apríla 2009 sa Michel Delebarre zúčastnil štvrtej online debaty Európskej jari, počas ktorej odpovedal na otázky študentov o európskych voľbách a ich význame pre regióny a mestá.

(Interview vedie Nathalie Scheeck, koordinátorka prekladov pracujúca pre Európsku školskú sieť v Bruseli, zvukový súbor vo francúzštine).

  MP3 (2 MB - 2:15 min)  
Prehrať podcast  

Interview s Domenico Lenarduzzi, honorárnym generálnym riaditeľom, Európska komisia

Domenico Lenarduzzi bol špeciálnym hosťom piatej online debaty venovanej európskym vzdelávacím programom pre školy a univerzity. Domenico Lenarduzzi svoju prácu venoval vytvoreniu európskeho Programu celoživotného vzdelávania. Opýtali sme sa ho, prečo je mobilita taká dôležitá vo vzdelávaní a ako európska stratégia vzdelávania napomáha budovaniu európskej identity.

(Interview vedie Alessandra D'Angelo, šéfredaktorka webovej stránky pracujúca pre Európsku školskú sieť v Bruseli, zvukový súbor v taliančine).

  MP3 (2 MB - 3:00 min)  
Prehrať podcast  

13. máj 2009: interview s Margot Wallströmovou, podpredsedníčkou Európskej komisie zodpovedajúcou za medziinštitucionálne vzťahy a komunikáciu

„Aktívna demokracia v Európe: Vaša úloha v tvarovaní budúcnosti" - takto znela téma siedmej online debaty Európskej jari. Komisárka Wallströmová, špeciálny hosť četu, odpovedala na otázky študentov o demokracii a vyzvala ich, aby hrali aktívnu úlohu pri zostavovaní politického programu do budúcnosti. Do tejto debaty sa zapojilo dvanásť škôl zo siedmych krajín.


(Interview viedla Gabriella Axelsson z Európskej školskej siete, zvukový súbor v švédštine)

  MP3 (4 MB - 4:21 min)  
Prehrať podcast  

8. jún 2009: interview s Mariom Sepim, predsedom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV)

Mario Sepi, špeciálny hosť posledného četu Európskej jari, vyjadril svoj názor na súčasnú hospodársku krízu. Taktiež odpovedal na dve otázky v interview o hlavných oblastiach, do ktorých investuje Európsky parlament v boji proti hospodárskej kríze a o prepojení medzi solidaritou a konkurencieschopnosťou.


(Interview viedla Lucia Sali z Európskej školskej siete, zvukový súbor v taliančine a francúzštine)

  MP3 (3 MB - 3:50 min)  
Prehrať podcast  


Objednajte si podcast Európskej jari

 

- Kliknite na ikonu a zobrazí sa vám RSS kanál pre Európsku jar 2009.

- Kliknite pravou časťou myši (alebo stlačte Control a kliknite v MacOS) na ikonu a zvoľte si „Copy Link Location“ alebo „Copy Shortcut“. Potom môžete túto linku vložiť do svojej podcastingovej aplikácie.

(*) Tento odkaz automaticky otvorí iTunes. Skontrolujte si, či je iTunes už nainštalované. Ak nie je, prosíme vás, aby ste si ho stiahli, stačí ak tu kliknete.

Čo je podcasting?

Podcasting je metóda pomocou ktorej sú audio súbory sprístupnené na internete a to tak, že môžu byť automaticky stiahnuté na váš počítač odkiaľ si ich môžete vypočuť alebo stiahnuť na svoj prenosný audio prehrávač.

Pomocou RSS feedu si môžete objednať podcasty

Podcastove feedy si môžete stiahnuť tak, že si najprv stiahnete podcastingový softvér, feedové čítačky alebo RSS čítačku a pridať feed (pozrite sa nižšie). Obľúbenými agregátormi na stiahnutie sú iTunes, Odeo a iPodder. Tieto agregátory vám umožňujú vyhľadať si, vybrať, stiahnuť, obnoviť a upravovať podcasty.