Európa blízko teba
Európa blízko teba

Európsku úniu reprezentuje množstvo inštitúcií v členských štátoch a iných krajinách na svete. Úlohou týchto inštitúcií je poskytnúť občanom informácie o najnovšom vývoji v EÚ, propagovať debaty o EÚ na miestnej a regionálnej úrovni a poskytnúť verejnosti príležitosť vyjadriť sa o inštitúciách Európskej únie.

Každého z vás, kto sa zapája do kampane Európska jar 2009 asi bude zaujímať, kto na miestnej a národnej úrovni vám môže poskytnúť viac pomoci, rád a informácií o Európskej úrovni. Nižšie uvedené webové stránky sú určené práve pre vás, môžete si ich kedykoľvek pozrieť.

Zastúpenia Európskej komisie

Európska komisia má svoje zastúpenie v hlavnom meste každého členského štátu a taktiež aj v niekoľkých iných významných mestách v Európskej únii. Viac informácií

Informačné kancelárie Európskeho parlamentu

Informačné kancelárie Európskeho parlamentu v členských štátoch Európskej únie poskytujú informácie o úlohe a právomoci Európskeho parlamentu (EP) a taktiež aj o aktivitách poslancov Európskeho parlamentu (MEPs). Tieto kancelárie taktiež informujú o témach a záležitostiach, ktorými sa Európsky parlament zaoberá. Viac informácií

Centrá Europe Direct

Informačné centrá Europe Direct je rozdávať informácie a rady týkajúce sa stratégií Európskej únie, podporovať debatu na miestnej a regionálnej úrovni a šíriť miestne a regionálne informácie. Vďaka tejto sieti centier má verejnosť príležitosť vyjadriť sa k inštitúciám Európskej únie. Viac informácií

Národné agentúry programu Mládež v akcii

Mládež v akcii je program EÚ pre mladých ľudí vo veku 15-28 rokov (v niektorých prípadoch 13-30 rokov). Cieľom tohto programu je podnietiť zmysel pre aktívne občianstvo, solidaritu a toleranciu u mladých Európanov a zapojiť ich do procesu formovania budúcnosti únie. Viac informácií

Národné agentúry Programu celoživotného vzdelávania

Európska komisia týmto Programom celoživotného vzdelávania zastrešila rôzne iniciatívy na podporu vzdelávania a odbornej prípravy. Viac informácií

08/01/2009 od: Petru Dumitru