Rozhodovanie v Európskej únii
Rozhodovanie v Európskej únii

Túto učebnú pomôcku môžete použiť pre študentov (vo veku 12 – 20 rokov), ale je vhodná aj pre kohokoľvek, kto má záujem dozvedieť sa viac informácií o rozhodovacom procese v Európskej únii.

Tento modul pozostáva zo štyroch častí. V prvej časti sa nachádzajú základné informácie o európskych inštitúciách a ich úlohách v rozhodovacom procese. Druhú časť predstavuje kvíz, ktorého otázky sa zaoberajú základnými prvkami rozhodovacieho procesu v EÚ.

Tieto otázky vychádzajú zo základných informácií, ktoré sú uvedené v prvej časti. Tretia časť pozostáva z troch cvičení, úlohou hráčov je do medzier doplniť vhodnú odpoveď a tieto cvičenia sú zamerané na európske inštitúcie, ktoré sa podieľajú na rozhodovacom procese: Európsku komisiu, Európsky parlament a Radu Európskej únie.

Štvrtá časť je cvičenie na priraďovanie, jeho cieľom je posilniť a zjednotiť poznatky, ktoré si hráči osvojili počas predchádzajúcich troch častí učebného modulu.

Túto učebnú pomôcku pripravila Andreea Silter a Petru Dumitru a je k dispozícii v týchto jazykoch: български | Čeština | Dansk | Deutsch | Eesti keel | ελληνικά | English | Español | Français | Irish | Italiano| Latviesu valoda | Lietuviu kalba |Magyar | Malti | Nederlands | Polski | Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Suomi | Svenska.

02/09/2009 od: Petru Dumitru