Hry
Hra Fénix
Hra Fénix je určená študentom vo veku 10 až 20 rokov. Predstavuje príležitosť zažiť, pochopiť a presadiť interkultúrne porozumenie a toleranciu a vážiť si rozmanitosť ako prínos nášho európskeho kultúrneho dedičstva. Viac si prečítajte
Didaktické hry
Tieto didaktické hry boli pripravené tak, aby vyhovovali učebným osnovám základných a stredných škôl. Tieto hry sú venované množstvu tematických okruhov, od európskej integrácie a európske občianstvo až po inštitúcie Európskej únie a zmluvy EÚ. Viac si prečítajte
Rozhodovanie v Európskej únii
Túto učebnú pomôcku môžete použiť pre študentov (vo veku 12 – 20 rokov), ale je vhodná aj pre kohokoľvek, kto má záujem dozvedieť sa viac informácií o rozhodovacom procese v Európskej únii. Viac si prečítajte
Kvíz o európskych vynálezoch a vynálezcoch
V kontexte Európskeho roka kreativity a inovácie je zámerom tohto kvízu vyzdvihnúť z každého členského štátu Európskej únie jedného vynálezcu a jeho/jej vynález. Viac si prečítajte
Hra na euromince
Cieľom tejto didaktickej hry je pomôcť študentom naučiť sa priradiť euromince ku krajinám, odkiaľ pochádzajú. Keď bolo v roku 1999 zavedené euro, eurozónu vytváralo jedenásť krajín. Dnes do nej patrí 16 krajín. Jej najnovšími členmi sú Slovensko, Cyprus a Malta. Viac si prečítajte
Rozhodni sa za Európu
Táto rolová hra môže mladým ľuďom pomôcť pochopiť rozhodovací proces na európskej úrovni. Nachádzame sa v roku európskych volieb a preto zámerom tejto rolovej hry je podporiť študentov v tom, aby sa naučili ako debatovať a taktiež aby pochopili, ako fungujú európske inštitúcie. Viac si prečítajte
Stolová hra Európskej jari
Cieľom tejto stolovej hry je nielen rozšíriť a obohatiť vedomosti študentov o Európskej únii, ale aj motivovať ich k skupinovej práci a zlepšeniu svojich komunikačných zručností v cudzom jazyku. Viac si prečítajte