Odmietnutie zodpovednosti
Odmietnutie zodpovednosti

Európska školská sieť spravuje túto webovú stránku, aby predstavila svoje iniciatívy verejnosti. Materiál zverejnený na tejto webovej stránke je možné používať len na informačné účely.

Naším cieľom je poskytovať tieto informácie včas a správne. Ak budeme upozornení na chyby, vynasnažíme sa ich čo najskôr napraviť. Európska školská sieť však nenesie žiadnu zodpovednosť, ani žiadnym iným spôsobom neručí za informácie na tejto webovej stránke.

Tieto informácie:

  • majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na žiadne konkrétne okolnosti týkajúce sa akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby;
  • nemusia byť nevyhnutne zrozumiteľné, presné, úplné, alebo aktuálne;
  • môžu niekedy obsahovať prepojenia na externé stránky, ktoré sú mimo kontroly Európskej školskej siete a za ktoré Európska školská sieť nenesie žiadnu zodpovednosť;
  • nemôžu byť podnetom pre vznesenie sťažnosti (ak potrebujete konkrétne právne poradenstvo, obráťte sa na odborníka).

Európska školská sieť si vyhradzuje právo kedykoľvek vyradiť, pozmeniť, upraviť, pridať alebo odobrať informácie z webovej stránky.

Toto ustanovenie o odmietnutí zodpovednosti nevylučuje zodpovednosť Európskej školskej siete, ak je v rozpore s požiadavkami v národnom právnom systéme, ani nevylučuje zodpovednosť za záležitosti, ktoré nemožno z tohto práva vyňať.

Upozornenie o autorských právach

Reprodukcia je autorizovaná v prípade, že je uvedený zdroj, ak nie je stanovené inak. V prípade, že je potrebné povolenie na reprodukciu informácií, ruší sa vyššie uvedené všeobecné povolenie a nové povolenie jasne definuje obmedzenie použitia.