Napíšte nám
Pedagogickí poradcovia

Učitelia pracujúci v tejto skupine reprezentujú všetkých 27 členských štátov EÚ. Sú pedagogickými poradcami pre jednotlivé krajiny a ich úlohou je podnietiť školy k tomu, aby sa pridali k tejto kampani, propagovať jej aktivity a súťaže a odpovedať na otázky kolegov zo svojich krajín.

Rakúsko Susanne Pratcher
Belgicko FR Jean-Pierre Bartholeyns
Belgicko NL Trui Catteeuw
Bulharsko Elena Lazarova
Cyprus Lambros Lambrou
Česká r. Petra Quirenzova
Dánsko Peter Rasmussen
Estónsko Maidu Varik
Finland Harri Rinta-Aho
Francúzsko Franck Le Cars
Nemecko Alfons Musolf
Grécko Linos Vigklas
Maďarsko Janos Blasszauer
Írsko John Weir
Taliansko Laura Franceschi
Lotyšsko Ruta Aukspole
Litva Tatjana Kriliuviene
Luxembursko Roger Braun
Malta Franco Ebejer
Holandsko Marleen Spierings
Poľsko Dorota Suchacz
Portugalsko Isabel Fonseca
Rumunsko Florina Serbu
Slovensko Jozef Medvecký
Slovinsko Ksenija Dujec
Spain

Juan Carlos Ocaña

Švédsko Joan Marie Lindberg
Spojené kráľovstvo Ian Levinson

19/01/2009 od: Petru Dumitru