Napíšte nám
Národní koordinátori

Týchto národných koordinátorov Európskej jari vymenovali národné vzdelávacie agentúry. Zastupujú členské štáty Európskej únie a vo svojich krajinách pomáhajú propagovať Európsku jar.

V nižšie uvedenom zozname sa nachádzajú mená a emailové adresy národných koordinátorov.

Krajina Meno Pozícia
Rakúsko Bernhard Racz Podpredseda organizácie Europäisches Netzwerk innovativer Schulen in Österreich (ENIS)
Belgicko Gérard Dony Chargé de mission, AGERS
Bulharsko Krassimira Todorova Senior Expert, Odbor pre európske programy
Cyprus Eleni Karnou Ministerstvo školstva
Česká r. Pavla Sabatkova Národná agentúra pre európske vzdelávacie programy
Dánsko Claus Berg Hlavný konzultant pri UNIoC
Estónsko Kristi Kasper Projektová manžérka, Nadácia Tigrí skok
Fínsko Kristina Kaihari-Salminen Fínska národná rada pre vzdelávanie
Francúzsko Michel Lefranc
Nemecko
Grécko Sofia Farmaki Ministerstvo pre národné vzdelávanie a náboženské záležitosti, riaditeľstvo pre Európsku úniu
Maďarsko Zsófia Szabó
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.
Írsko Conor Harrison Národný koordinátor pre sociálne a politické vzdelávanie občanov (CSPE)
Taliansko Antonella Turchi Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica
Lotyšsko Guna Stahovska

Ministry of Education and Science of Latvia

Litva Virginija Navickiene Ministerstvo školstva
Luxembourg Sacha Dublin ANEFORE, koordinátor pre eTwinning
Malta Mary Rose Debono Odbor pre služby študentom a medzinárodné vzťahy vládneho oddelenia pre školstvo
Holandsko Marcia Joosen European Platform
Poľsko Barbara Puszczewicz Splnomocnenec Rady pre mediálnu a školskú nadáciu pre ekonomické vzdelávanie
Portugalsko Zina Araújo Ministerstvo školstva - Úrad pre štatistiku a plánovanie v oblasti vzdelávania
Rumunsko Monica Calota Národná agentúra pre komunitné programy
Slovensko Viera Blahova Ministerstvo školstva
Slovinsko Borut Campelj Podpredeseda, Ministerstvo školstva a športu v Slovinsku
Španielsko Carlos J. Medina Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa
Švédsko Angela Andersson Švédska národná agentúra pre zlepšenie školstva
Spojené kráľovstvo Bill Gibbon Becta, Strategic Development Consultant

30/04/2009 od: Petru Dumitru