Národní koordinátori
Týchto národných koordinátorov Európskej jari vymenovali národné vzdelávacie agentúry. Zastupujú členské štáty Európskej únie a vo svojich krajinách pomáhajú propagovať Európsku jar. Viac si prečítajte
Pedagogickí poradcovia
Učitelia pracujúci v tejto skupine reprezentujú všetkých 27 členských štátov EÚ. Sú pedagogickými poradcami pre jednotlivé krajiny a ich úlohou je podnietiť školy k tomu, aby sa pridali k tejto kampani, propagovať jej aktivity a súťaže a odpovedať na otázky kolegov zo svojich krajín. Viac si prečítajte
Tím Európskej školskej siete
Pracovný tím Európskej školskej siete so sídlom v Bruseli, pracujúci pre projekt Európska jar. Viac si prečítajte