spring day film
Môj film Európskej jari
Description Gallery

Využite svoju tvorivosť a vytvorte svoje vlastné video zachytávajúce aktivity Európskej jari vo vašej škole. Chceli ste niekedy vytvoriť svoj vlastný film? Plánujete tohto roku urobiť pre Európsku jar niečo zaujímavé? Chceli by ste sa o to podeliť s ostatnými? Tak potom pustite sa do práce a pripravte svoj vlastný film Európskej jari. Autori desiatich najlepších videozáznamov Európskej jari vyhrajú pre svoju školu digitálny fotoaparát. Táto aktivita je určená pre žiakov stredných škôl, na svojich príspevkoch môžu pracovať individuálne alebo v skupinách. Predtým, než začnete pracovať na svojom videu, prečítajte si návod.

Popis
Format PDF
Sprievodca pre učiteľov
Format PDF
Podmienky
Format PDF 2000