Súťaže
Súťaže Európskej jari sú určené pre študentov vo veku 5 až 20 rokov. Uvítame, ak nám súťažiaci zašlú svoje súťažné príspevky, ktoré sú výsledkom ich aktivít počas vyučovania. Tieto súťažné príspevky by mali pozostávať z textov, obrázkov a/alebo zvukového a vizuálneho záznamu. Tieto súťaže je možné upraviť podľa rozličných potrieb pedagógov a študentov, pretože sú pripravené tak, aby vyhovovali rôznym učebným osnovám v Európe.   

Môj film Európskej jari
Chceli ste niekedy vytvoriť svoj vlastný film? Plánujete tohto roku urobiť pre Európsku jar niečo zaujímavé? Chceli by ste sa o to podeliť s ostatnými? Tak potom pustite sa do práce a pripravte svoj vlastný film Európskej jari.Viac
Vytvorte leták pre Európu
Chceli by ste ukázať Európu tak, ako ju vidíte vy? Ponúkame vám príležitosť predstaviť ju iným študentom žijúcim mimo Európy. Navrhnite leták s obrázkami a textami, ktorými poukážete na tie stránky Európy, ktoré sa vám najviac páčia. Viac
Tvoj najlepší nápad pre Európu
Vďaka vašim nápadom, Európa je v pohybe. Ak chcete niečo vyjadriť, teraz máte na to príležitosť! Povedzte ostatným študentom, čo si myslíte, že by mohlo zmeniť budúcnosť Európy k lepšiemu a ako. Viac