Čety
Diskusné stretnutia (online debaty), ktoré sa nachádzajú na zozname na tejto stránke sa uskutočnili v období marec až jún 2009. Ich cieľom bolo uľahčiť komunikáciu medzi učiteľmi, študentmi a kľúčovými verejnými činiteľmi v Európe. Tieto stretnutia boli zamerané na témy súvisiace s kreativitou a inováciou.

Každý čet obsahuje linky na fotogalériu, článok prinášajúci správu o tomto čete a príslušný text prepisu četu, ktorý je pripravený ako PDF dokument. Ak si chcete tento dokument pozrieť, uložiť a vytlačiť, potrebujete k tomu Adobe Acrobat Reader, je to aplikácia zdarma dostupná na tejto webovej stránke: http://www.adobe.com

Kalendár četov marec - jún 2009

Online debatné stretnutie (čet) č. 1
Téma: Kreativita a inovácia začínajú v škole
Veková skupina: 12-20 rokov
Dátum: 12. marec 2009
Čas: 14.00 SEČ
Hosť: Ján Figel', európsky komisár zodpovedný za školstvo, odbornú prípravu, kultúru a mládež
Jazyk: anglický
Zdroje (wordovský dokument alebo PDF dokument)
Článok: Komisár Figel’ otvára online debatné aktivity Európskej jari
Fotogaléria
Prepis četu
Podcast

Online debatné stretnutie (čet) č. 2
Téma: Vzdelanie v učiacej sa ekonomike: aké zručnosti je potrebné mať, aby sme prežili v kreatívnom a inovatívnom svete?
Veková skupina: 12-20 rokov
Dátum: 18. marec 2009
Čas: 14.00 SEČ
Hosť: Bengt-Åke Lundvall , profesor, výskumník venujúci sa inovácii, ambasádor ERKI
Jazyk: anglický
Zdroje
Článok: Tvrdo pracuj, zabávaj sa: kreatívne a užitočné tipy od popredného profesora
Fotogaléria
Prepis četu
Podcast

Online debatné stretnutie (čet) č. 3
Téma: Voľby do Európskeho parlamentu: Prečo môže môj hlas ovplyvniť budúcnosť Európy?
Veková skupina: 12-20 rokov
Dátum: 15. apríl 2009
Čas: 16.00 SEČ
Hosť: Hans-Gert Pöttering, predseda Európskeho parlamentu
Jazyk: anglický
Zdroje (wordovský dokument or PDF dokument)
Článok: Mladšia generácia by mala na európskom kontinente zaručiť mier
Fotogaléria
Prepis četu

Online debatné stretnutie (čet) č. 4
Téma: Európske voľby: Prečo sú dôležité aj pre naše regióny a mestá?
Veková skupina: 12-20 rokov
Dátum: 22. apríl 2009
Čas: 14.00 SEČ
Hosť: Michel Delebarre, prvý podpredseda Výboru regiónov, primátor mesta Dunkerque, Francúzsko a poslanec francúzskeho parlamentu (Assemblée Nationale)
Jazyk: francúzsky
Článok: Zapojte sa! vyzýva Michel Delebarre
Fotogaléria
Prepis četu
Podcast

Online debatné stretnutie (čet) č. 5
Téma: Programmes éducatifs européens : Ouverture des écoles et universités à l'Europe
Veková skupina: 12-20 rokov
Dátum: 28. apríl 2009
Čas: 14.00 SEČ
Hosť: Domenico Lenarduzzi, honorárny generálny riaditeľ, Európska komisia
Jazyk: francúzsky
Zdroje (wordovský dokument or PDF dokument)
Článok: Domenico Lenarduzzi: Nikdy sa neprestaňte učiť!
Galéria fotografií
Prepis četu
Podcast

Online debatné stretnutie (čet) č. 6
Téma: Písanie beletrie
Veková skupina: 12-20 rokov
Dátum: 30. apríl 2009
Čas: 16.00 SEČ (10.00 newyorského času)
Hosť: Marc Levy, francúzsky spisovateľ
Jazyk: anglický
Článok: Písanie je nádherné cestovanie! vraví Marc Levy
Prepis četu

Online debatné stretnutie (čet) č. 7
Téma: Aktívna demokracia v Európe: Vaša úloha pri tvarovaní budúcnosti
Prečo majú mladé ženy a muži špeciálnu zodpovednosť za zostavenie politického programu do budúcnosti a ako môžete tvarovať politiku a vyvíjať tlak na politikov?
Veková skupina: 12-20 rokov
Dátum: 13. máj 2009
Čas: 16.00 SEČ
Hosť: Margot Wallström, podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedajúca za medziinštitucionálne vzťahy a komunikáciu
Jazyk: anglický
Článok: Vyjadrite svoj názor, vraví Margot Wallströmová študentom
Fotogaléria
Prepis četu
Podcast

Online debatné stretnutie (čet) č. 8
Téma: L'innovation pour sortir de la crise (FR); L’innovazione come strumento per vincere la crisi economica (IT); Prekonávanie krízy pomocou inovácie (EN)
Veková skupina: 12-20 rokov
Dátum: 8. jún 2009
Čas: 14.00 SEČ
Hosť: Mario Sepi, predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
Jazyky: francúzsky a taliansky
Článok
Fotogaléria
Prepis četu
Podcast