O projekte
Predošlé ročníky

Európska jar si kladie za cieľ zlepšiť výchovu k občianstvu cez priblíženie Európy k jej mladým občanom. Cieľom každoročnej kampane, ktorú organizuje Európska školská sieť v mene Európskej komisie, je otvoriť školy európskej dimenzii, presadzovať silné pôsobenie medzi miestnou a európskou dimenziou.

Európska jar sa začala v roku 2002 ako kampaň na zlepšenie komunikácie medzi Európou a jej občanmi. Počnúc svojím prvým ročníkom, táto kampaň sa rozrastá, stala sa z nej čím ďalej, tým viac obľúbená udalosť v školských kalendároch a stala sa synonymom pre participáciu a patričnosť k európskemu spoločenstvu.

Európska jar venuje každý zo svojich ročníkov jednej konkrétnej téme:

  • Rok 2003 - do tejto kampane sa zapojilo 5501 škôl, poprední národní politici sa vrátili do školy a uskutočnilo sa množstvo debát a európskych kultúrnych osláv.
  • Rok 2004 – viac než 5000 škôl debatovalo a oslavovalo piate rozšírenie EÚ.
  • Európska jar 2005 bola zameraná na Európsku ústavu. Školy využili možnosť zaregistrovať sa, aby mohli pripraviť stretnutia, debaty a podujatia venované európskym hodnotám, Európskej ústave a inštitúciám EÚ.
  • V roku 2006 hlavná téma znela „Debatujeme o našej budúcnosti“. Mnoho verejných činiteľov vyjadrilo svoju účasť tým, že sa vrátili do školy, kde sa so študentmi podelili o svoje predstavy.
  • Ročník 2007 priniesol príležitosť zlepšiť výchovu k občianstvu na školách práve v roku, keď Európska únia oslavovala svoje 50. výročie.
  • Európska jar 2008 bola venovaná interkultúrnemu dialógu. Viac než 300 hostí navštívilo školy v celej Európe a viac než 5000 príspevkov svedčilo o záujme mladých ľudí o kultúrnu rozmanitosť interkultúrnu komunikáciu.

Už teraz sa môžete zaregistrovať do Európskej jari 2009!

Európska jar 2009 sa zameriava na kreativitu a inováciu. Bohatý program, ktorý tvoria aktivity založené na práci s IKT, súťaže a učebné materiály sú vhodnou pozvánkou pre študentov a učiteľov k tomu, aby svojimi tvorivými názormi objavili Európu. Dúfame, že v roku, keď budú prebiehať európske voľby, sa nám podarí v budúcnosti Európy podnietiť kreativitu a želáme si, aby sa naša webová stránka stala miestom pre stretnutia, kde sa bude predvádzať kreativita v školách.

16/02/2009 od: Alessandra D’Angelo