O projekte
Súbor komunikačných materiálov

Súbor komunikačných materiálov Európskej jari 2009 pozostáva z niekoľkých propagačných materiálov, ktorými sú: logo kampane, materiály určené na vytlačenie a informačné materiály.

Chceme osloviť všetky inštitúcie, vrátane škôl a kohokoľvek, aby prostredníctvom webových stránok a vytlačených materiálov propagovali Európsku jar a jej aktivity. Všetkým možným propagátorom chceme pripomenúť, že ich konanie musí byť v súlade s princípmi a verejným účelom kampane Európska jar ako aj s existujúcimi zásadami ochrany autorských práv.

Európska jar si dáva za cieľ priblížiť Európu k jej mladým občanom a takto pozdvihnúť vzdelávanie o občianstve. Túto každoročnú kampaň pre školy organizuje Európska školská sieť v mene Európskej komisie.

V prípade, že k propagácii Európskej jari 2009 potrebujete nejaké dodatočné informácie, prosíme vás, aby ste nás kontaktovali: springday2009@eun.org

1. Materiály na vytlačenie

V tejto sekcii môžete nájsť a stiahnuť si brožúry a plagáty Európskej jari 2009. Tieto materiály sú k dispozícii v 23 jazykoch. Viac

2. Logo Európskej jari 2009

Logo Európskej jari 2009 je k dispozícii v 23 jazykoch, dá sa použiť na webe ako aj za účelom vytlačenia. Prosíme vás, aby ste si zvolili požadovaný jazyk a formát. Viac

3. Informačné materiály

Informačné materiály obsahujú oficiálne listy, ktoré Európska komisia zaslala ďalším európskym a národným inštitúciám na podporu kampane Európska jar 2009. Viac

18/03/2009 od: Petru Dumitru