Vahendid
Euroopa tundmaõppimine on tore tegevus

Siin on valik online-vahendeid, mis võivad aidata õpilastel Euroopat avastada ja mõista. Enamiku neist on teinud Euroopa Komisjoni esindajad liikmesriikides.

EuropaGo

EuropaGo online-mängukomplekt, mille eesmärk on õppida Euroopat tundma mängides. See on kättesaadav järgmistes keeltes:

Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Suomi | Français | Italiano | Nederlands | Svenska.

Euro Kids' Corner

Mängige ning avastage peidetud aare pusle kokkupanemisega, mis kontrollib Teie teadmisi. Need mängud on saadaval järgmistes keeltes:

български | Ceština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel| Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba| Latviesu valoda| Malti |Nederlands | Polski |Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Svenska.

Europe mon foyer

See on õppematerjal, mis on mõeldud 10–14-aastastele õpilastele. Seda on toimetanud EK esindus Belgias ning see on avaldatud saksa ja prantsuse keeles. Kontakt: Willy Helin. Lisateave

Europe sous la loup (Euroopa luubi all)

See mäng on mõeldud gümnaasiumiõpilastele. Selle esimene osa on keskendunud Euroopa lõimumisele, teine osa tutvustab ELi asutuste rolli, kolmas osa käsitleb ELi sise- ja välispoliitikat ning neljas osa võimaldab õpilastel kontrollida oma teadmisi Euroopa-küsimustikuga. See mäng on avaldatud saksa ja prantsuse keeles. Kontakt: Willy Helin. Lisateave 

Das Europa-Spiel – Europa im Grossen und Kleinen, in Geschichte und Träumen (Euroopa-mäng – Euroopa väikese ja suurena, lugudes ja unistustes)

See kujutab Euroopat mängude, küsimustike ja lühikeste illustreeritud tekstide kaudu. Esimeses peatükis on keskendutud geograafiale, teises ajaloole, kolmandas ELi põhiseadusele ning neljandas Euroopa elanikele. Seejärel on 48 leheküljel käsitletud keeli, erinevaid kultuurisümboleid, eurot ja riikide koostööd. See on avaldanud saksa keeles Europe Directi keskus Austrias; seda raamatut on mugandatud, et ta sobiks piirkondlike eripäradega. Sellest sai polulaarne vahend, mis hiljem tõlgiti teistesse keeltesse (st ungari keelde). Kontakt: Richard Kuehnel. Lisateave

Euroopa Liidu pass

See tähendab passist tehtud koopiat, mis on mõeldud 10–12-aastastele kooliõpilastele, ning selles on teavet iga liikmesriigi kohta, kleepsud ausammastest, müntidest ja lippudest ning kaardid, illustratsioonid ja küsimused interaktiivseks õppetööks ja mängimiseks. Selle passiraamatu on välja andnud EK esindus Londonis. Siin on see saadaval madala resolutsiooniga. Kontakt: Fiona Harris. Lisateave

Keeled viivad edasi

Selles brošüüris on näiteid keeltest, mida räägitakse Euroopas. Selle eesmärk on näidata, kui tore võib keeleõppimine tegelikult olla. Selle on välja andnud EK esindus Londonis. Kontakt: Fiona Harris. Lisateave

Europäische Werte (Euroopa väärtused)

Selle populaarse video on tootnud Aktion Europa Saksamaal. See on lastemäng, mis käsitleb muu hulgas inimõigusi ja -vabadusi ELis. Seda on näidatud rohkem kui 200 kinos Saksamaal. Seda saab näha EUtube’is. Kontakt: Dina Behnke. Lisateave

Mathias ja Amadou

Selle kuulsa interaktiivse online-mängu on loonud DG DEV igasuguses vanuses huvilistele. See käsitleb ELi arengut. Siit saate alla laadida selle logo. Kontakt: Jolanta Zubrickaite (DG DEV). Teised DG DEV õpetlikud väljaanded koos õppematerjaliga kõigis ELi keeltes on saadaval siin. Lisateave