Uudised
Poolast pärit Lech Wałęsa võlus koolipubliku

Poola endine president Lech Wałęsa rääkis 17. aprillil Poolas Torunis asuva IV Liceum Ogólnokształcące õpilastega Poolast ja Euroopast ning Euroopa valimistest, mis on kui demokraatiaharjutus.

Hr Wałęsa külastuse ajal.

Wałęsa julgustas õpilasi esitama küsimusi. Sellele järgnenud debatt käsitles kultuuriidentiteeti, noori ja patriotismi, noorte tulevikuootusi, viimase 20 aasta ajalugu ning loovust ja uuendusi kui inimkonna arengu märksõnu.

Kooli direktori Malgorzata Białeki sõnul olid õpilased eriti huvitatud sellest, miks on oluline valimistel hääletada ning kuidas mõjutavad poliitilised otsused Euroopa kodanike elu. “Paljud küsimused algasid sõnaga „Miks?”,” ütles Bialek. Hr Walesa astus nendega ühte sammu. Õpilastele ja õpetajatele avaldas muljet see, et hr Walesa saavutas noortega nii hea kontakti.

Dorota Suchacz, meie kontaktõpetaja Poolast, ütles, et hr Walesa mõistab noori ning räägib nendega ühte keelt. Kohtumise lõpus anti Wałęsale koolimedal „Primus inter pares”.

Wałęsa on poliitik ning endine kaubandusliidu ja inimõigustega tegeleja. Ta on Solidaarsuse sümbol, mis oli nõukogude bloki esimene iseseisev kaubandusühendus. 1983. aastal võitis ta Nobeli auhinna ning oli aastail 1990–1995 Poola president. 

Teemaga seotud teave

20/05/2009 autor: Petru Dumitru