Uudised
Keeleõpetuse ja loovuse ühenduskohti uurides

Keeleõpetuse asjatundjad kogu Euroopast saavad 16.-17. aprillil kokku Eestis Tallinnas, et vahetada ideid, kuidas loovuse kaudu keeleõpetust tõhustada. Osalejate hulgas on ka neid, kes on saanud Euroopa Keelemärgi auhinna suurepärase keeleõpetuse eest.

Konverentsil „Loovus keeleõpetuses – keeleõpetus loovuse arendamiseks” osaleb ka David Marsh, rahvusvahelise uurimisrühma koordinaator, kes Euroopa Komisjoni nimel uurib võimalikke ühenduskohti mitmekeelsuse ja loovuse vahel. Euroopa Komisjon tutvustab oma poliitikat ja tegevust mitmekeelsuse vallas ning Eesti otsustajad asetavad keelega seotud ülesanded ja nende lahendamise riiklikku konteksti.

Konverentsil on keeleõppe asjatundjate foorum, kus vahetatakse ideid rahvusvahelisel tasandil. Täpsemalt mõtisklevad nad keeleõppe lõimimise üle – kuidas keeleklassis õpilasi innustada ja kuidas korraldada keeleõpet väljaspool ametlikku õpet. Konverentsile järgneb näitus, mis on avatud kõigile. Seal saab näha üle 50 projekti, mille on teinud riigid, kes kuuluvad programmi „Elukestev õpe”, mis on saanud Euroopa Keelemärgi auhinna.

Euroopa Keelemärk

See auhind innustab täisutama keeleõpet ja selle uusi tehnikaid ning tutvustama neid ka teistele.

Auhinnaga toetatakse uuenduslikke projekte kohalikul, piirkondlikul ja riigi tasandil, et tõsta Euroopa keeleõppe standardeid. Avatud ollakse kõigile haridus- ja koolitusaspektidele hoolimata vanusest või kasutatavast meetodist. Peamine on edendada keeleõpet.

Igal aastal antakse Euroopa Keelemärgi auhind kõige uuenduslikumale keeleõppeprojektile igas riigis.

Lisateave

Euroopa Komisjon: Euroopa Keelemärk